El Canal Super3 i la indústria de l'animació a Catalunya

Un canal dirigit al públic infantil té una responsabilitat molt gran. Més enllà d'entretenir, cal donar prioritat a la dimensió formativa del consum audiovisual entre els públics joves.

L'increment de canals temàtics dirigits a la infància en els darrers anys, a través de l'oferta de la TDT i d'altres plataformes de pagament, ha anat fent cada vegada més difícil l'adquisició de productes de qualitat en el mercat internacional. Tanmateix l'estratègia de TVC, en tant que servei públic, obliga a estimular una oferta de proximitat cultural, amb una orientació pedagògica cap als valors ètics dels continguts que en ocasions es troba a faltar en les produccions alienes. Mica en mica, la programació dels canals temàtics de les televisions públiques europees ha anat obrint espais a l'animació europea front a la nord-americana o la japonesa. No succeeix el mateix als canals de pagament o a les cadenes privades on proliferen els productes USA en els horaris de màxima audiència.

La indústria de la animació a Catalunya, tot i passar ara per malts moments, ha demostrat una capacitat empresarial notable que l'hi ha permès competir amb solvència al mercat internacional. Així, de les sis empreses espanyoles que figuren entre les 40 més importants en el rànquing europeu, quatre són catalanes. Ha estat possible perquè, a diferència d'altres productores exclusivament parasitàries dels encàrrecs de TVC, han orientat també la seva estratègia cap a la coproducció i l'exportació. El sector de l'animació, tan pel que fa a la producció de llargmetratges, com, en menor mesura, de sèries, és el més exportador del sector audiovisual.

El canal Super3 ha consolidat ofertes de producció pròpia molt valuoses com l'InfoK, el "Mic" o “Una mà de contes”, entre d'altres, i per descomptat la projecció obtinguda pel Club. Ha de seguir promovent projectes interns i, alhora, estimulant els vincles amb la indústria privada d'animació a Catalunya, incorporant noves sinergies amb els creadors catalans del mon de la il·lustració, on també resideix un talent que, aplicat a la producció audiovisual, aportaria més valor i qualitat a aquests productes.

Les noves tecnologies aporten, cada cop més, instruments pels nous models pedagògics a les escoles. Estimular la interrelació amb els continguts audiovisuals i coordinar, des dels àmbits respectius, els interessos comuns en les estratègies de formació per a la infància ens ofereix la possibilitat de produir continguts de qualitat i educar, en col·laboració amb mestres i educadors, la capacitat de localitzar-los en un entorn hiperinformat.