ESPORTS

Amb un cost molt baix, gràcies a l'esforç dels treballadors del departament d’Esports de TVC, tenim en antena un canal de 24 hores d'esports. Ni les actuals dificultats econòmiques ni les incerteses sobre els drets de retransmissió no han de posar en qüestió la continuïtat del canal. TVC farà una atenció especial per a fomentar l'activitat física, l'esport formatiu, i per a fer visible aquelles modalitats, competicions i col·lectius amb escassa presència als mitjans privats. Hi ha competicions en que els equips catalans són capdavanters, com l'Hoquei o el Waterpolo, que no han estat prou ateses fins ara, on és possible innovar en la realització i producció de les retransmissions d'aquests esports. També hi ha el Bàsquet, amb gran implantació a Catalunya, i el Handbol i el Ciclisme, i l'esport com activitat social de base en la seva dimensió més educativa ha d'ocupar encara més espai en la nostra programació. La programació i la informació esportiva dels diferents canals de TVC ha de tenir com a prioritat el compromís amb la riquesa i la diversitat de l'esport català i dels valors que promou.
Des dels temps d'Audiovisual Sport que la política de TV3 en relació al futbol ha estat seguidista dels principals especuladors del mercat i la inflació especulativa dels preus ha situat el cost dels drets esportius a uns preus exorbitants. Tot i així la gestió de la compra dels drets de retransmissió de la Champions League, conjuntament amb RTVE, que va ser durament criticat per la UTECA, permet a les cadenes públiques mantenir els drets d’aquesta competició a un preu raonable fins el 2015. En canvi, els drets de la Lliga professional espanyola de futbol i del F.C. Barcelona en particular són difícilment assumibles sense desequilibrar els pressupostos amb que actualment compta TVC. La major part de partits de la Lliga registren audiències molt baixes i el retorn econòmic per ingressos de publicitat no compensa la despesa en drets d'emissió, les plataformes de pagament tampoc estan obtenint resultats econòmics satisfactoris en relació als costos d'adquisició dels drets i després dels processos de fusió i absorció de les cadenes privades, Gol TV i Canal + han entrat en la òrbita del duopoli Telecinco-Antena3 i es molt probable que vulguin afegir els partits del Barça i del Real Madrid a la seva oferta. Únicament una aportació extraordinària en els pressupostos permetria a TVC entrar en la negociació i fer viable una explotació rendible de les emissions en obert. Només l’esclat de la bombolla permetria plantejar-nos, en un termini difícil de preveure, adquirir aquests drets sobre la base d’uns costos inferiors i raonables. La programació que envolta els partits de major audiència s’ha de mantenir, encara que la retransmissió es faci per altres canals, assegurant les posicions personalitzades en els estadis o pavellons que permetin programar abans i després d’aquests partits espais de valoració i entorn de les competicions.
Pel que fa als drets sobre la Fórmula 1, sempre ha estat controvertida la decisió d'adquirir-los quan altres cadenes l’emeten també al territori català en emissió simultània. Tanmateix s’ha de valorar els bons resultats d'audiència que puguin aportar. El contracte subscrit amb Mediapro per l'adquisició dels drets ens lliga fins a 2013 i, segons la informació que ens ha estat facilitada,  despenjar-nos d’aquest compromís suposaria una forta penalització econòmica, tot i que La Sexta ha rescindit el seu contracte, en benefici d’Antena 3 i que altres TV,s autonòmiques també ho hagin fet, o estiguin intentant fer-ho. A partir d’aleshores, cal valorar en quines condicions es posen a la venda els drets i quina és la situació pressupostària de l’empresa per optar o no a la seva renovació.

L'adquisició dels drets d'emissió han de tenir com a prioritat l'interès, la potenciació d'una oferta esportiva diversa i la rendibilitat econòmica de la inversió. Les retransmissions d'espectacles esportius són cardinals en l'estratègia de la programació d'esports, en clau de competitivitat amb altres cadenes. TVC ha de participar directament en l'adquisició dels drets d'emissió dels esdeveniments esportius i no ha de desistir en els intents d'incorporar-les a la nostra oferta però no al preu de desestabilitzar econòmicament l'empresa, o posant en risc llocs de treball i la capacitat de producció en altres àmbits.
TVC ha de participar prioritàriament en la producció de tots els seus continguts esportius i en cap cas ha de contractar serveis externs (UU.MM., Equips lleugers, etc..) quan els seus propis recursos estiguin disponibles. També ha d’oferir serveis de producció de les retransmissions esportives, de les que altres cadenes disposin dels drets, que es facin al territori català i de les personalitzacions per altres televisions, com una font d’ingressos complementaris.