FICCIÓ, ENTRETENIMENT I EL CANAL 33


ENTRETENIMENT
 Ser uns mitjans de comunicació de servei públic no vol dir minoritaris ni, encara menys, marginals. Hem de comptar amb una audiència àmplia per poder donar un bon servei. Les emissores de la CCMA no han de renunciar a l'entreteniment en cap de les seves facetes que incorporen una dimensió social i educativa.
Els magazins de tarda, els programes-concurs.. són formats sobre els que hi ha amplia experiència de producció interna i permeten una explotació eficient dels recursos propis. En l’horitzó immediat cal incrementar l’explotació dels platós de Sant Joan Despí, internalitzant la producció del concurs diari.


FICCIÓ DRAMÀTICA
 Amb una dilatada experiència en producció interna de programes dramàtics i de ficció de reconeguda qualitat des dels inicis dels 90 per, a partir d'aquí, assumir una producció de ficció abundosa i substancial en la contribució dels dramàtics a la normalització cultural del país, principalment de  la cultura catalana, però també de les altres cultures que han anat arribant, aportant visibilitat a la realitat social reflectida a la ficció televisiva. 
La producció de ficció és un dels nutrients de la indústria catalana de l'audiovisual i ha de mantenir-se als nivells dels darrers anys però incrementant la seva producció interna per garantir la plena d'ocupació de recursos tècnics i humans de l'empresa. És possible la producció interna de dos dramàtics simultàniament  i aquest objectiu ha d’estar inclòs en els plans de producció.


DIFUSIÓ DE LA CULTURA
 La funció cultural ha d'implicar el reforç del Canal 33  i la conformació de la seva graella en funció d'aquest objectiu.
La funció cultural consisteix a informar sobre la cultura i a donar a conèixer les diverses produccions culturals del territori, en tota la seva diversitat, més gran cada dia. S'han de defugir les visions únicament localistes i ampliar la visió sobre la producció cultural europea i internacional i la projecció de la cultura catalana en aquests àmbits.
Cal donar suport a la producció interna de programes culturals ja que s’ha demostrat repetidament que hi ha talent intern per fer-ne.