Fons documental: 29 anys de patrimoni audiovisual català


Els arxius audiovisuals de la CCMA contenen la memòria col·lectiva  dels anys de consolidació de les institucions a Catalunya (1983-2012) i també són el reflex de l'evolució del conjunt de la societat a nivell social, cultural i polític.

Conservació i tractament de l'arxiu de TVC: a 31 de desembre de 2011  s'ha arribat  a les 171.157 hores en total als arxius digitals (DIGITION), de les que 62.940 són de digitalització de l'arxiu i  104.138 de nou material. La plantilla del departament és qui fa el manteniment tècnic de l'arxiu, i el tractament documental especialitzat per facilitar-ne la reexplotació i difusió.

Explotació de l'arxiu: reutilització interna: pel que fa a l'ús de l'arxiu, el 2011 ha augmentat respecte l'any 2010, amb un creixement en totes les àrees d'ús, però  més  marcat, com era d'esperar,  en Esports. S'han baixat de l'arxiu uns 200.069 "clips"  d'imatges, el que implica un total de 28.223 hores, una mitjana de 548 clips / 77 hores per dia. Explotació externa:  venda d'imatges a  d' altres cadenes de TV i productores audiovisuals. (Durant 2011 s'han atès unes 700 peticions de venda d'imatges a particulars i empreses)  

Divulgació de l'arxiu:  amb els mitjans actuals, amb el procés de digitalització ben avançat i aprofitant l'ús de les xarxes socials, ha arribat el moment d'obrir els arxius a la ciutadania donant accés a la consulta a través dels catàlegs de programes de tota la història de TVC i de reculls temàtics més elaborats que puguin ser d'interès dels ciutadans, dels municipis i d'entitats diverses.