dimecres, 10 de juliol del 2013

COMPTE ENRERE

El període de consultes amb els representants sindicals es va iniciar el dia 1 de juliol i acabarà el 30 de juliol. La Direcció ha presentat dues propostes:

• Una reducció de plantilla de 312 persones (249 a TV3) i una retallada salarial del 7,5% del salari anual. que se sumaria a la que ja tenim del 12,14%.

• Alternativament una reducció de plantilla de 165 persones (no concreta en aquest cas quantes són de TV3) i una retallada del 12,3%.


La Direcció (o podríem dir també PWC) arriba a aquest nombre d’acomiadaments per quatre vies:

 • El tancament de programes de producció pròpia (Àgora, Karakia, Latituds, Documentals, la corresponsalia de Bilbao) i la reducció del 25% dels recursos en altres programes (Singulars, Via llibre, Cinema 3,La Sonora, Sala 33, Ànima) suposen 40 acomiadaments.

• L’increment de la productivitat per l’augment de la jornada laboral a 37,5 hores setmanals (és fals aquest increment proporcional de la productivitat; ni en els departaments que funcionen a torns, ni en les assignacions a programes per hores efectives de dedicació ni pràcticament en cap lloc de l’empresa es dona aquest supòsit) justifica l’acomiadament de 90 persones.

• L’aplicació d’una reducció del 6,5% de plantilla en un ventall global de categories, sense més justificació, suposa 123 acomiadaments més.

• A lo anterior s’’afegeix una reducció de sis persones de l’estructura de Direcció de TVC, d’un total de 96.


Els criteris per determinar quins treballadors seran els afectat que la Direcció planteja són: Voluntarietat (sempre que quadri amb les categories que la direcció vol reduir); Edat (a partir dels 61 anys) i “Competència professional” (utilitzant els criteris següents per valorar-la: proves passades; hores de formació interna realitzades; capacitat tècnica; polivalència i rendiment/productivitat). Una sèrie de caps s’han negat a puntuar als treballadors al seu càrrec; a fer llistes. Agraïm i aplaudim aquesta mostra de dignitat i valentia.

Com estan ara les coses ? La direcció ha precipitat la presentació del PAC per tal d’executar els acomiadaments durant el mes d’agost, això li ha fet cometre diferents errors de procediment des del punt de vista jurídic: • L’adjudicació del pla social de recol•locació, que la llei obliga a presentar quan s’inicia el procés consultiu ha vulnerat els terminis fixats per l’exposició pública del concurs i el període preceptiu per poder presentar al•legacions, un cop atorgat el servei. CC.OO. hem presentat ja recurs administratiu contra aquest fet. Els terminis previstos en la legislació suposen un procis de no menys de quatre setmanes per dur a terme aquesta adjudicació. • El PAC s’ha presentat per empreses (un per TV3 i un segon per Catalunya Ràdio). Legalment no està molt clar que això sigui possible ja que estem davant d’un grup d’empreses amb una direcció única en el nivell superior. Sentències molt recents han anul•lat mesures de retallades salarials aplicades unilateralment per la Direcció de TVC als treballadors demandants, precisament perquè el jutge ha considerat que, essent un grup d’empreses i afectant aquestes retallades a treballadors de més d’una de les empreses, la mesura no s’ajusta a dret. Així doncs hi ha jurisprudència que pot permetre la impugnació total del procés endegat.

En la mesa consultiva, a més dels diferents assessors legals, CC OO hem incorporat també un assessor econòmic i en la darrera reunió s’ha demanat documentació per aclarir un conjunt de canvis de criteri pressupostari que podrien haver provocat un increment virtual de les pèrdues, per tal de presentar un dèficit. També s’ha demanat còpia de tots els contractes de compra de drets de retransmissions esportives i el contracte d’adjudicació del pla de recol•locació abans esmentat.


Mobilització i pressió política. L’activitat múltiple desplegada pels treballadors amb iniciatives tan diverses, com les caminades, la recollida de signatures, la festa i les més recents com la trobada amb el Conseller Homs, el fer-nos visibles en el concert per la llibertat, a la cantada d’havaneres a Calella o en el Congrés Nacional d’ERC aquest cap de setmana passat estan donant fruït sense cap mena de dubte i cal perseverar. Dues iniciatives polítiques presentades per la diputada Marta Ribas (EUiA) i Núria Parlon (PSC) reclamen que el Parlament voti sobre el PAC a la CCMA. El partit del Govern intenta bloquejar aquestes iniciatives per impedir que es visualitzi la seva soledat política, de la ma del PP, en aquest tema.

És necessari també donar un pas endavant en les vagues, més enllà de les petites aturades de 10 minuts que estem fent fins ara. El temps passa i cal incrementar la mobilització en tots els fronts. Aquesta setmana, abans no marxi massa gent de vacances, el Comitè d’Empresa haurà de convocar assemblea general per decidir cap a on hem d’anar i quines noves mobilitzacions cal endegar.

Tots els treballadors que vulguin assegurar-se una assistència jurídica individualitzada abans de marxar de vacances i encara no tingui clar com, poden enviar un correu a ccootv3@gmail.com. El sindicat mantindrà els serveis jurídics necessaris durant tot l’estiu.