dilluns, 19 de juliol del 2021

CONCURSOS, RELLEUS, TELETREBALL I RECUPERACIÓ DE RETALLADES PENDENTS

Durant tota aquesta temporada, malgrat la pandèmia, s’han anat negociant qüestions pendents que cal que es reflecteixin amb resultats clars. S’han d’aplicar amb urgència els acords sobre jubilacions parcials i relleus, teletreball i concursos per a la cobertura de vacants. 

JUBILACIONS PARCIALS – CONTRACTES DE RELLEU 

Prop d’una cinquantena de companys/es han sol·licitat la jubilació parcial. No valen excuses per demorar-ho. Cal trobar els rellevistes de les llistes d’espera i les bosses de contractació temporal i fer efectius els contractes de relleu. Seguim treballant amb l’INSS per a la possible ampliació de contractes de rellevistes més enllà del 50%. 

TELETREBALL

La direcció segueix en la posició de teletreball excepcional per la pandèmia. Però la nova temporada s’acosta i cal incorporar la modalitat de teletreball voluntari en les planificacions futures. 

CONCURSOS PER A LA COBERTURA DE VACANTS, ESTABILITAT I CONSOLIDACIÓ DE PROMOCIONS 

Aquest estiu i tardor comencen o es reprenen diversitat de concursos públics i de promoció interna per cobrir les 55 vacants provinents de la taxa de reposició dels anys 2018-2019 i també el 100% de les vacants produïdes durant els anys 2020 i 2021. Els concursos han de servir per consolidar promocions internes, per a noves promocions i per estabilitzar contractació temporal. La via dels concursos és la via de Conveni per a l’imprescindible manteniment i renovació de la plantilla.

RECUPERACIÓ DE RETALLADES I INCREMENT 2021 

A l’octubre recuperarem un nou termini del RAV de 2011 i 2012, que també es retornarà als companys i companyes que són fora de l’empresa des del 2011. A més el govern de la Generalitat s’ha compromès amb els sindicats de l’Administració i les empreses públiques a retornar abans del novembre el 55% de la retallada de 2014, que va ser equivalent a un 7,14% del sou anual. També s’aplicarà finalment l’increment del 0,9% del sou amb efectes 1 de gener de 2021, amb els corresponents endarreriments.