dijous, 15 de febrer del 2024

Aquest mes de març, nou increment retributiu

 L'octubre de 2022, CCOO conjuntament amb el Govern i la UGT vam signar un acord que suposava millores laborals i salarials pels empleats i empleades de les administracions públiques. 

Les retribucions del personal de les administracions i empreses públiques s’hauran incrementat un 3’5% el 2023. D’aquest increment, ens faltava el darrer 0’5%, que cobrarem en la nòmina del mes de març. Com ja ens tenen acostumats a Catalunya, cobrarem un mes més tard que d’altres administracions.

L'acord suposarà un nou increment retributiu d’un 0,5% addicional pel 2023 amb efecte retroactiu des de gener del 2023  a la nòmina de març.

Per aquest 2024, inicialment hi haurà un altre increment del 2% amb efecte retroactiu de gener d’enguany que s’incrementarà amb un 0,5% addicional en el cas de que es compleixi una condició vinculada a l’IPCA del període 2022-2024 ( que segurament es complirà ). Per tant, pràcticament ja podem confirmar que els salaris dels empleats i empleades públiques hauran augmentat un 9,8% en aquests darrers tres anys, de 2022 a 2024.