dilluns, 18 de novembre del 2019

Ja tenim la llei de la CCMA reformada. Ara renovació, professionalitat i desgovernamentalització del Consell


S’acaba de publicar al DOG  la reforma de la llei de la CCMA aprovada per unanimitat de tots els grups parlamentaris el passat octubre. És remarcable, en un moment de gran tensió i enfrontament polític, l’esforç de tots els grups parlamentaris per aprovar per unanimitat un text que té especialment dues virtuts:
 
-          Recupera l’esperit de consens que va acompanyar la creació de la CCMA
-          Avança en la professionalització i democratització de l’elecció dels òrgans de govern.
 
Pel que fa a la governança de l’ens, hi ha hagut un avenç important en la forma d’elecció del Consell de Govern i les direccions dels mitjans:
 
-          El Consell de Govern té 7 membres (6 actualment) elegits per dos terços del Parlament i per un mínim de 3 grups parlamentaris.
-          La presidència del Consell s’elegeix amb els mateixos criteris.
-          Els directors dels mitjans s’escullen per concurs públic, on presenten un projecte amb objectius, organització i actuació.
 
Altres novetats a destacar: 
 
-          Es garanteix la paritat de gènere entre membres del Consell i també entre la presidència i la vicepresidència.
-          Tant els consellers com els càrrecs d’alta direcció estan sotmesos al règim retributiu dels alts càrrecs de la Generalitat.
-          Els candidats a consellers són elegits preferentment entre professionals del sector i han de presentar un projecte de gestió.
-          El Consell ha de presentar un pla de participació dels treballadors en l'estratègia empresarial i l’organització dels processos productius.
-          Si bé la cogestió no ha sigut recollida, en les seves intervencions al Ple d’aprovació de la Llei, 4 grups parlamentaris var fer esment de tenir present la Cogestió en el futur.
 
També es reforma el CAC, que a partir d’ara tindrà una composició de 5 membres (6 actualment) i tant els seus membres com la presidència seran elegits per un mínim de 3 grups parlamentaris i per dos terços del Parlament, d’entre professionals del sector.
En aquest escenari, queden pendents l’aprovació del contracte programa entre la CCMA i el Govern i la renovació per part del Parlament del Mandat marc de l’Audiovisual, ambdós caducats
 
Aquest important pas en la renovació de les estructures essencials de la Corporació ha de permetre canviar al més aviat possible l’actual Consell, en el qual només queden en actiu 4 dels seus 6 consellers inicials, i tots 4 tenen el mandat caducat. La presidència està en funcions des del 2016.
 
Els Comitès d’empresa i els sindicats de TV3 i Catalunya Ràdio, hem insistit durant anys perquè la reforma tirés endavant tot i els successius entrebancs, com ara la curta durada de les darreres legislatures, que va comportar el reinici de la tramitació de la llei. Ara correspon al Parlament fer la renovació de la CCMA respectant l’esperit de consens i  les expectatives de professionalitat i d’independència que han de tenir els futurs consellers i directius dels mitjans públics.