dimarts, 8 de maig del 2018

HEM DE RECUPERAR LES 35 HORES I LES BAIXES PER IT AL 100%


Els acords entre el govern i els sindicats majoritaris sobre sous, ocupació i condicions laborals al sector públic fan possible la recuperació de les 35 hores setmanals i el cobrament al 100% del sou en cas de malaltia, des del primer dia en tots els casos. L’acord diu que tant la jornada com el complement per IT tornen a poder ser regulats per negociació col·lectiva.

El nostre Conveni està a punt per recuperar els drets que ens van suspendre diverses lleis. En una disposició transitòria s’estableix que la jornada de 37,5 i la retallada del complement d’IT estan sotmeses a la durada de les normatives generals que les van forçar. Per tant, en el nostre cas, no cal una nova negociació perquè ja ho tenim escrit al Conveni: retorn a les 35 hores setmanals i al cobrament del 100%  de les baixes per IT des del primer dia.

Així doncs, cal reclamar formalment a la direcció de la CCMA  el retorn a la regulació del Conveni.

...I la jubilació parcial voluntària vinculada als contractes de relleu

Els mateixos acords obren la porta a incorporar a les empreses públiques els plans de jubilació parcial voluntària. Aquesta és una reivindicació que s’ha plantejat diverses vegades a la direcció de la CCMA sense obtenir cap resposta satisfactòria. Creiem que un pla de jubilació parcial vinculat a contractes nous de relleu és necessari per a la renovació de la plantilla i el manteniment de la producció.