dissabte, 19 de juny del 2010

Reial Decret de reforma Laboral (enllaç)

Manifestació a Barcelona, el dimecres 30 de juny, a les 18.30h des de la plaça d'Urquinaona.

Carta al Consell de Govern i a la direcció de la CCMA
A/at Srs. i Sres. del Consell de Govern de la CCMA
A/at Sr. President del Consell de Govern de la CCMA
A/at Sra. Directora General de la CCMA

Senyores i Senyors,

Ens adrecem a vostès per detallar el conjunt de problemes que van abocar als treballadors de les empreses de la CCMA a la vaga del passat dia 8 de juny, més enllà del caracter general de la convocatòria en defensa del sector públic.
Mai una mobilització havia estat tan general en l’àmbit de la Corporació, i ens hauríem de remuntar molt lluny per trobar un moment de desencontre com l’actual entre la Direcció de la Corporació i els treballadors de les empreses. És per això que creiem necessari un aclariment de la situació per mirar de trobar solucions el més aviat possible.
Les diferents mesures de reducció de la despesa aprovades pel Govern de la Generalitat afecten substancialment les relacions laborals a la CCMA; els retalls pressupostaris desestabilitzen els acords de negociació col·lectiva - convenis i pactes - tant pel que fa referència a les condicions retributives dels treballadors com al manteniment dels nivells de producció i ocupació; l’ anunciada reforma de l’estructura societària de la CCMA, que preveu reduir a tres les empreses del grup, obre nous interrogants sobre el futur de la Corporació.

divendres, 11 de juny del 2010

ÈXIT DE LA VAGA A LA CCMA


La crida a la mobilització contra els decrets de mesures d'ajust del passat dia 8 va significar la primera vaga conjunta, seguida de forma àmpliament majoritària, pels treballadors de totes les empreses de la CCMA.

TENIM CONVENIS, O  NO ?
És important destacar que en l’última (i l’única) nota publicada per la Direcció sobre l’aplicació del decret, el passat dia 2, deia que estaven estudiant com el decret afectaria els salaris. No han emès cap altre comunicat, ni a les portes de la vaga, com és habitual, ni a dia d'avui.
L'acord de conveni de TVC-CCMA al que es va arribar el passat mes de març està a l'espera d'aprovació a la Conselleria d'Economia i Finances. El primer incompliment és la retallada de sous dels qui tenen contracte CCMA. La Direcció General ha de fer valdre l’aplicació de l’àmbit del Conveni TVC-CCMA, i si no ho fa ho denunciarem.

El preacord de conveni recull que els increments salarials pel 2010 i 2011 seran equivalents a l'IPC estatal, que en aquests moments de 2010 és del 1,8%. Aquest és el segon punt crític, ja que el decret de la Conselleria estableix una reducció pressupostària del 2,86% de la massa salarial a totes les empreses de la CCMA. Poden passar dues coses: que Finances aprovi l'acord de Conveni o que, com ens temem, obligui a la seva renegociació per adaptar-lo als límits fixats pel Decret. Ens oposem a la retallada,  i exigim el respecte a la lliure negociació col·lectiva i el manteniment de les clàusules de revisió salarial pactades en els convenis.

És responsabilitat directa de la Direcció General que els convenis de TVC-CCMA i pactes d’adhesió d’Activa Multimèdia i la Fundació la Marató no estiguin signats abans del mes de maig de 2010. Les negociacions eternes i les dilacions en la tramitació dels acords per a la signatura definitiva  han estat i són lesius pels treballadors.

Els salaris regulats pels diferents pactes i convenis de les empreses de la Corporació estan amenaçats d'una o altra manera pel Decret Castells:

  • Als 230 treballadors que van ser transferits a l'ens CCMA ja se'ls aplicarà aquests mes una reducció del 5% a les nòmines tot i que estan inclosos en l'àmbit del conveni de TVC.
  • A  Activa MD tenen un acord d'increments salarials amb caràcter retroactiu que la Direcció es nega a aplicar, argüint el Decret.
  • Les negociacions del conveni de Catalunya Ràdio, iniciades fa poc, es veuen ara constrenyides per  les reduccions pressupostàries en la massa salarial decretades. Les darreres negociacions a CR havien permès donar passes cap a la equiparació salarial amb TV3.
  • El Conveni d'Interactiva, com en el cas d’Activa i el pacte d'adhesió de la Fundació La Marató, es referencia amb el de CR per progressar també cap a l'equiparació de les condicions salarials en el grup d'empreses.

Les últimes negociacions de Conveni de TVC i de CR van ser exitoses però en tots dos casos van haver de ser recolzades per la vaga dels treballadors. El que les mobilitzacions ens van donar, ho haurem de defensar amb més mobilitzacions.
Ara el conflicte s'ha estès a totes les empreses de la CCMA.

diumenge, 6 de juny del 2010

DIMARTS NO VINGUIS A LA FEINA, PERÒ SÍ A LA MANIFESTACIÓ !


DEFENSEM EL CONVENI AMB LA MOBILITZACIÓ!
NO A LES RETALLADES SALARIALS I SOCIALS!
SÍ ALS SERVEIS PÚBLICS!
QUE LA CRISI LA PAGUIN ELS ESPECULADORS!
Manifestació a les 12'00h, a Barcelona (Plaça Universitat)
La vaga començarà a les 0 hores de demà. Tothom que no estigui de serveis mínims haurà d'abandonar les instal·lacions. Ningú que no estigui de serveis mínims ha de venir a treballar. El Comitè de Vaga romandrà a les instal·lacions i a les portes d'accés.

PACTE DE SERVEIS MÍNIMS PER LA VAGA DEL 8 DE JUNY

dimecres, 2 de juny del 2010

EL DECRET CASTELLS SÍ AFECTA EL CONVENI

El decret de mesures d'ajust de la Generalitat inclou en el seu articulat un retall pressupostari pel 2010 del 2,86% de la massa salarial anual en les empreses mercantils que depenen de la Generalitat, entre les que ens comptem, així com també la resta d'empreses de la CCMA. Equival al 5% de retallada salarial, de juny a desembre, per a la resta de treballadors públics sota la seva competència; ensenyants, sanitaris, serveis de l'administració... En l'aplicació dels retalls inclou al personal directiu i, amb caràcter preferent, als complements no regulats en conveni, però el gruix econòmic per arribar a reduir la despesa salarial no seria suficient. Quan parla de les empreses mercantils, el decret diu concretament:

“La reducció de despesa prevista s’ha d’aplicar preferentment a les despeses de personal no vinculades a convenis col•lectius i es podrà aplicar a la resta de despeses de personal inclòs dins de l’àmbit d’aplicació dels convenis col•lectius, en el marc de la negociació col•lectiva”.

El decret Castells ha endurit encara més les mesures d'ajust incloses en el Real Decreto del govern de Madrid, així que, mentre aquell exclou dels retalls decretats a RTVE o a RENFE, AENA etc.. aquí afecta a Ferrocarrils de la Generalitat, als treballadors de l'escola concertada, a les polítiques de benestar social dels ajuntaments que depenen de convenis amb la Generalitat, etc.. i per la via de la reducció pressupostària de les despeses salarials, a nosaltres.

Com sabem, després de la vaga del 4 de febrer, es va signar un preacord que, en el capítol econòmic va significar recuperar l'increment del 2% de l'any 2009 -que la direcció havia congelat- i pactar la revisió salarial segons IPC pel 2010 i 2011. Els acords de conveni de TVC, en tan que empresa pública, han d'obtenir un informe favorable de la Conselleria d'Economia i Finances abans de ser publicats al DOG i assolir el rang de llei. Sempre ha estat així, i tot i que aquesta tramitació ha donat algun problema, sempre s'han respectat en lo essencial els acords econòmics negociats amb la Direcció. Finances no ha donat encara resposta sobre l'acord actual. Finances és qui ens ha inclòs en l'àmbit d'empreses afectades per les mesures d'ajust en el decret.

A més, en la segona tanda de mesures aprovades pel Consell executiu de la Generalitat de dimarts 1 de juny, el govern també ha anunciat que reduirà plantilles en el sector públic, no cobrirà les baixes per jubilació i reduirà la partida per a personal substitut i de reforç. Aquesta mesura també ataca directament els acords de conveni a TVC-CCMA atès que un dels pactes és la cobertura de les vacants dels qui es prejubilin.

AMB LA MOBILITZACIÓ VAM ACONSEGUIR L'ACORD DE CONVENI
AMB LA MOBILITZACIÓ L'HAUREM DE DEFENSAR
CAP RETALLADA!

COCOTRES ESPECIAL: La cobdícia capitalista contra la Societat del Benestar