dimecres, 2 de juny del 2010

EL DECRET CASTELLS SÍ AFECTA EL CONVENI

El decret de mesures d'ajust de la Generalitat inclou en el seu articulat un retall pressupostari pel 2010 del 2,86% de la massa salarial anual en les empreses mercantils que depenen de la Generalitat, entre les que ens comptem, així com també la resta d'empreses de la CCMA. Equival al 5% de retallada salarial, de juny a desembre, per a la resta de treballadors públics sota la seva competència; ensenyants, sanitaris, serveis de l'administració... En l'aplicació dels retalls inclou al personal directiu i, amb caràcter preferent, als complements no regulats en conveni, però el gruix econòmic per arribar a reduir la despesa salarial no seria suficient. Quan parla de les empreses mercantils, el decret diu concretament:

“La reducció de despesa prevista s’ha d’aplicar preferentment a les despeses de personal no vinculades a convenis col•lectius i es podrà aplicar a la resta de despeses de personal inclòs dins de l’àmbit d’aplicació dels convenis col•lectius, en el marc de la negociació col•lectiva”.

El decret Castells ha endurit encara més les mesures d'ajust incloses en el Real Decreto del govern de Madrid, així que, mentre aquell exclou dels retalls decretats a RTVE o a RENFE, AENA etc.. aquí afecta a Ferrocarrils de la Generalitat, als treballadors de l'escola concertada, a les polítiques de benestar social dels ajuntaments que depenen de convenis amb la Generalitat, etc.. i per la via de la reducció pressupostària de les despeses salarials, a nosaltres.

Com sabem, després de la vaga del 4 de febrer, es va signar un preacord que, en el capítol econòmic va significar recuperar l'increment del 2% de l'any 2009 -que la direcció havia congelat- i pactar la revisió salarial segons IPC pel 2010 i 2011. Els acords de conveni de TVC, en tan que empresa pública, han d'obtenir un informe favorable de la Conselleria d'Economia i Finances abans de ser publicats al DOG i assolir el rang de llei. Sempre ha estat així, i tot i que aquesta tramitació ha donat algun problema, sempre s'han respectat en lo essencial els acords econòmics negociats amb la Direcció. Finances no ha donat encara resposta sobre l'acord actual. Finances és qui ens ha inclòs en l'àmbit d'empreses afectades per les mesures d'ajust en el decret.

A més, en la segona tanda de mesures aprovades pel Consell executiu de la Generalitat de dimarts 1 de juny, el govern també ha anunciat que reduirà plantilles en el sector públic, no cobrirà les baixes per jubilació i reduirà la partida per a personal substitut i de reforç. Aquesta mesura també ataca directament els acords de conveni a TVC-CCMA atès que un dels pactes és la cobertura de les vacants dels qui es prejubilin.

AMB LA MOBILITZACIÓ VAM ACONSEGUIR L'ACORD DE CONVENI
AMB LA MOBILITZACIÓ L'HAUREM DE DEFENSAR
CAP RETALLADA!