dilluns, 24 de juliol del 2017

Ampliació de les baixes cobertes al 100%, recuperació de les pagues i altres acords al Sector Públic

La Mesa General de la Funció Pública, on hi són presents el Govern de la Generalitat i els sindicats UGT i CC.OO, van arribar el 16 de juny a uns acords que són d’aplicació a tot el sector públic de Catalunya, i per tant a la CCMA (TV3 i Catalunya Ràdio).

Els acords fan referència a:
  • Cobrament de la resta de la paga retallada de 2012, que es cobrarà el març de 2018
  • Inici recuperació de la paga retallada de 2013 (en el nostre cas, el 7,14% del sou anual). Durant 2018, es cobrarà com a mínim un 10% dels diners no retribuïts.
  • Ampliació de supòsits d’IT (Incapacitat Temporal) on es cobrarà el 100% des del primer dia. L’ampliació fa referència a IT derivada d’un tractament de reproducció assistida o durant la lactància, a malalties que han causat discapacitat amb grau igual o superior al 33%, exploracions diagnòstiques invasives, interrupció voluntària de l’embaràs en el primer trimestre de gestació i altres malalties greus i les de declaració obligatòria com per exemple la grip, encara que no requereixin hospitalització. Per a més detall, adjuntem uns quadres explicatius.
  • Oferta pública d’ocupació. Aquest aspecte està per desenvolupar i esperem que durant l’any 2018 es reconeguin les places necessàries a la CCMA.
  • Continuació de les negociacions per a la recuperació total de les pagues de 2013 i 2014, així com la resta de partides “socials” de la negociació col·lectiva suspeses per decret (plans de pensions, fons social, ajut familiar,...) Recordem aquí que l’ampliació de jornada a 37,5 hores setmanals no és d’àmbit del govern de la Generalitat sinó dels pressupostos generals de l’Estat. Alguns governs autonòmics ja han retornat a la jornada de 35 hores

Aquest juliol el govern de la Generalitat ha aprovat un acord per posar en marxa l’ampliació de supòsits d’IT esmentada que ja és d’aplicació.

Aquests acords refermem el compromís de CC.OO per seguir lluitant fins a la recuperació total dels drets laborals i salarials retallats els últims anys.

Quadre explicatiu de les modificacions de les baixes per IT per les que ara es cobrarà el 100%