dimarts, 20 de desembre del 2011

DINERS QUE ENTREN I SURTEN


La subvenció pel 2012 per a TV3 és de 235 milions d'euros dels quals, segons afirma la Direcció, 48 milions (el 20%) aniran a parar a productores privades, en produccions associades (32M) i coproduccions (16M). Aquestes xifres superen amb escreix les obligacions legals rsobre ajuts a la indústria privada. El retall en despeses de personal que la Direcció vol aplicar és de 11,6 milions.

NO VOLEM TANCAR CANALS


Els directius de la nova empresa resultant de l'absorció de La Sexta per Antena 3 han manifestat que renunciaran al futbol en obert a no ser que hi hagi una disminució important en els preus dels drets. El canal d'emissió de pagament Gol TV és ara de titularitat de Antena 3 i Canal + de Telecinco.

COCOTRES, 56

dilluns, 5 de desembre del 2011

MENTIDES CONTRA TV3 I ELS SEUS TREBALLADORS

 
Els costos de personal de TV3 han disminuït gairebé un 5 % en els últims 5 anys (un 10% en el 2011, a l'espera d'acabar l'any) com a conseqüència de les retallades salarials, les jubilacions i la reducció de llocs de treball temporals. En el mateix període les despeses en productores externes han crescut un 15,8% malgrat que el pressupost global de l'empresa s'ha reduït un 0,6%. Ampliant el període de comparació, l'increment en el cost en productores privades, entre el 2004 i el 2011, ha estat del 141% mentre que el pressupost només creixia el 73,9%.