dimecres, 28 de gener del 2015

Els treballadors del sector públic també recuperem el 25% de la paga de 2012


La pressió dels sindicats a la Mesa General de la Funció Pública de Catalunya ha aconseguit arribar a l’acord amb el govern de la Generalitat perquè s’aboni una part de la paga retallada l’any 2012.
 
Tots els/les empleats/des públics de Catalunya, sense excepcions, recuperen el 25% de la paga de desembre de 2012.  El pagament d’aquesta quantitat es farà efectiu amb la nòmina del mes de març de 2015.
 
La proposta de CCOO en la negociació del sector públic és continuar amb els punts que resten pendents:
-Convocatòria d’oferta pública d’ocupació per recuperar part dels més de 10.000 llocs de treball perduts en els darrers anys i per reduir el percentatge de treball en precari.
-Recuperació del Fons d’Acció Social.
-Millorar i estendre a tots els treballadors i treballadores les mesures de conciliació de la vida laboral i personal.
-Acordar l’establiment d’un calendari de negociació per recuperar poder adquisitiu, la part pendent de la paga de 2012 i les pagues de 2013 i 2014.
 
LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA A TVC
TVC, totes aquestes mesures que afecten el sector públic ens involucren. A partir d’aquest gener, recuperem la paga de 2015, al març el 25% de la paga de 2012, s’ha ampliat la jornada fins al 100% a un grup de treballadors que tenien contractes a temps parcial (encara queden 7 contractes forçosos a temps parcial per completar) i s’ha convertit en indefinit el contracte a 16 companys i companyes que encara eren temporals. Però queda molt per fer:
En primer lloc, volem recuperar el nostre Conveni, retornar a les 35 hores i posar fi als abusos de la distribució irregular de la jornada.
 
Retirada del RAV.
 
Cal aixecar l’embargament de la contractació i fer possible la incorporació de nous treballadors allà on la càrrega de treball ho faci necessari per mantenir la producció interna. L’ampliació de jornada ha d’arribar a tots els contractats a temps parcials que ho vulguin.
 
Restitució dels drets socials reconeguts al nostre conveni i que van ser eliminats per decret: Fons Social, Ajut Familiar, Pla de Pensions.
 
La direcció no ha de donar més excuses per no retornar el conveni que va suspendre ara fa un any.
 
Reclamem iniciar de manera immediata el procés de negociació amb la constitució de la mesa negociadora del conveni de la recuperació, sense abaixar la guàrdia de la pressió i la mobilització sostinguda de la plantilla en defensa dels nostres drets.