dilluns, 10 de gener del 2022

2022, Nova etapa a la CCMA

 


El repartiment del Consell de Govern de la CCMA 

PSC, ERC i Junts han tancat un acord per repartir-se els 7 llocs de consellers de la CCMA.  

La renovació de l’actual consell és urgent i calia emprendre-la des de fa molt de temps, però s’ha desaprofitat l’oportunitat per a un Consell despartiditzat que tant hem reclamat els sindicats, els Comitès d’empresa, Consells professionals i entitats diverses del sector de la comunicació. 


La majoria dels futurs consellers tenen una trajectòria política estreta amb els partits que els designen i caldrà veure com afecta aquest vincle al funcionament de les empreses. 

El Full de ruta que han acordat els tres partits inclou aspectes positius entre els quals destaquem: “La CCMA ha d’enfortir l’esperit fundacional i la voluntat de consensos amplis que li permeti reactivar tots els mecanismes de governança per fer front als reptes que té al davant: complir amb les seves missions de servei públic, i potenciar la confiança i la credibilitat del conjunt de la societat catalana.” I també d’altres continguts que s’hauran d’ aclarir aviat com ara una ambigua referència a la política d’immobles del patrimoni de la CCMA. D’altra banda, reapareix la idea de la confluència de redaccions que va fracassar anys enrere i al text del full de ruta també s’hi poden trobar els habituals prejudicis sobre l’eficiència i productivitat de les empreses. 

 

Caldrà molt de diàleg amb els nous directius per desfer tòpics i prejudicis alimentats durant anys des de diferents sectors mediàtics, polítics i econòmics amb interessos al sector. 

 

Reptes per al nou Consell de govern 

Un cop fet el tràmit parlamentari de designació, el nou Consell haurà de completar l’estructura de direcció i fer el Pla estratègic que ha de perfilar els objectius futurs. Destaquem algunes de les tasques que s’han d’emprendre: 

  • El nou Consell haurà de promoure l’elecció dels directors de TV3 i Catalunya Ràdio amb un concurs obert  
  • La posterior designació dels directors d’Informatius s’haurà de sotmetre per primera vegada a un referèndum no vinculant de la Redacció 
  •  
  • El Consell ha de presentar un pla de participació dels treballadors en l'estratègia empresarial i l’organització dels processos productius  

 

Aquests són reptes organitzatius que hauran d’abordar, però en queden altres molt importants ajornats des de fa anys: la necessitat urgent d’un Contracte Programa i la recuperació de l’autonomia de l’empresa en la gestió, la presa de decisions i la negociació col·lectiva. 

  • Contracte programa plurianual, que s’ha d’acordar amb el Govern i ha de donar estabilitat i perspectiva de futur als mitjans públics. En aquest sentit des de CCOO reclamem que es mantinguin els compromisos de recuperació de pressupost establerts en l’actual projecte de Contracte programa, així com el compromís de manteniment de plantilla i les quotes de producció externa pactades entre el 25% i 35%. 
  • Recuperar l’autonomia del funcionament de les empreses, desburocratitzant el seu funcionament i aturant la ingerència del Govern en la negociació col·lectiva.  

Reptes socials pel 2022 i impuls a la producció 

2022, un any decisiu per avançar amb la recuperació de la plantilla 

Des de 2021, després d’anys de restriccions, es poden cobrir totes les vacants que es produeixen a partir dels múltiples processos de selecció de consolidació de lloc de treball, de promoció interna i per concurs públic. En aquests moments hi ha més de 80 vacants a cobrir en aquests concursos, 55 de la taxa de reposició 2018-2020 i més de 25 d’aquest any 2021. L’alta previsió de jubilacions per a 2022 i anys posteriors afegirà noves places. 

Les sol·licituds de jubilació parcial voluntària avancen amb la incorporació de contractes de relleu al 50%. Cal més agilitat per satisfer les peticions que encara estan pendents, per no perdre més plantilla i renovar-la amb noves incorporacions.  

2022, l’any per desenvolupar el Pla d’Igualtat que s’ha de donar a conèixer i s’ha d’aplicar plenament: S’ha d’abolir la bretxa salarial existent i cal eradicar estereotips sexistes tant en el funcionament intern com en la imatge que es projecta des dels nostres mitjans. 

2022, la CCMA productora de continguts per a totes les plataformes i per a nous públics. La capacitat de producció de TV3 i Catalunya Ràdio s’ha de dirigir cap als nous públics, més enllà de les fórmules generalistes de la programació en directe. S’ha d’assumir que cal un impuls d’inversió i recursos interns per recuperar l’audiència del públic jove i infantil. Igualment cal entomar el repte de les noves formes de producció adreçades a les xarxes i a les plataformes.  

I no oblidem la Salut: 2022 comença amb la Covid19 disparada Amb quasi dos anys de pandèmia a sobre, els treballadors i treballadores de la CCMA continuem sent essencials pel manteniment del servei públic d’informació i d’entreteniment en els moments més difícils per al conjunt de la societat. S’ha de reconèixer la capacitat d’adaptació de la plantilla a les noves formes de treball i l’esforç general per mantenir la producció i l’antena, malgrat les dificultats.