dilluns, 10 de gener de 2022

2022, Nova etapa a la CCMA

 


El repartiment del Consell de Govern de la CCMA 

PSC, ERC i Junts han tancat un acord per repartir-se els 7 llocs de consellers de la CCMA.  

La renovació de l’actual consell és urgent i calia emprendre-la des de fa molt de temps, però s’ha desaprofitat l’oportunitat per a un Consell despartiditzat que tant hem reclamat els sindicats, els Comitès d’empresa, Consells professionals i entitats diverses del sector de la comunicació. 


La majoria dels futurs consellers tenen una trajectòria política estreta amb els partits que els designen i caldrà veure com afecta aquest vincle al funcionament de les empreses. 

El Full de ruta que han acordat els tres partits inclou aspectes positius entre els quals destaquem: “La CCMA ha d’enfortir l’esperit fundacional i la voluntat de consensos amplis que li permeti reactivar tots els mecanismes de governança per fer front als reptes que té al davant: complir amb les seves missions de servei públic, i potenciar la confiança i la credibilitat del conjunt de la societat catalana.” I també d’altres continguts que s’hauran d’ aclarir aviat com ara una ambigua referència a la política d’immobles del patrimoni de la CCMA. D’altra banda, reapareix la idea de la confluència de redaccions que va fracassar anys enrere i al text del full de ruta també s’hi poden trobar els habituals prejudicis sobre l’eficiència i productivitat de les empreses. 

 

Caldrà molt de diàleg amb els nous directius per desfer tòpics i prejudicis alimentats durant anys des de diferents sectors mediàtics, polítics i econòmics amb interessos al sector. 

 

Reptes per al nou Consell de govern 

Un cop fet el tràmit parlamentari de designació, el nou Consell haurà de completar l’estructura de direcció i fer el Pla estratègic que ha de perfilar els objectius futurs. Destaquem algunes de les tasques que s’han d’emprendre: 

  • El nou Consell haurà de promoure l’elecció dels directors de TV3 i Catalunya Ràdio amb un concurs obert  
  • La posterior designació dels directors d’Informatius s’haurà de sotmetre per primera vegada a un referèndum no vinculant de la Redacció 
  •  
  • El Consell ha de presentar un pla de participació dels treballadors en l'estratègia empresarial i l’organització dels processos productius  

 

Aquests són reptes organitzatius que hauran d’abordar, però en queden altres molt importants ajornats des de fa anys: la necessitat urgent d’un Contracte Programa i la recuperació de l’autonomia de l’empresa en la gestió, la presa de decisions i la negociació col·lectiva. 

  • Contracte programa plurianual, que s’ha d’acordar amb el Govern i ha de donar estabilitat i perspectiva de futur als mitjans públics. En aquest sentit des de CCOO reclamem que es mantinguin els compromisos de recuperació de pressupost establerts en l’actual projecte de Contracte programa, així com el compromís de manteniment de plantilla i les quotes de producció externa pactades entre el 25% i 35%. 
  • Recuperar l’autonomia del funcionament de les empreses, desburocratitzant el seu funcionament i aturant la ingerència del Govern en la negociació col·lectiva.  

Reptes socials pel 2022 i impuls a la producció 

2022, un any decisiu per avançar amb la recuperació de la plantilla 

Des de 2021, després d’anys de restriccions, es poden cobrir totes les vacants que es produeixen a partir dels múltiples processos de selecció de consolidació de lloc de treball, de promoció interna i per concurs públic. En aquests moments hi ha més de 80 vacants a cobrir en aquests concursos, 55 de la taxa de reposició 2018-2020 i més de 25 d’aquest any 2021. L’alta previsió de jubilacions per a 2022 i anys posteriors afegirà noves places. 

Les sol·licituds de jubilació parcial voluntària avancen amb la incorporació de contractes de relleu al 50%. Cal més agilitat per satisfer les peticions que encara estan pendents, per no perdre més plantilla i renovar-la amb noves incorporacions.  

2022, l’any per desenvolupar el Pla d’Igualtat que s’ha de donar a conèixer i s’ha d’aplicar plenament: S’ha d’abolir la bretxa salarial existent i cal eradicar estereotips sexistes tant en el funcionament intern com en la imatge que es projecta des dels nostres mitjans. 

2022, la CCMA productora de continguts per a totes les plataformes i per a nous públics. La capacitat de producció de TV3 i Catalunya Ràdio s’ha de dirigir cap als nous públics, més enllà de les fórmules generalistes de la programació en directe. S’ha d’assumir que cal un impuls d’inversió i recursos interns per recuperar l’audiència del públic jove i infantil. Igualment cal entomar el repte de les noves formes de producció adreçades a les xarxes i a les plataformes.  

I no oblidem la Salut: 2022 comença amb la Covid19 disparada Amb quasi dos anys de pandèmia a sobre, els treballadors i treballadores de la CCMA continuem sent essencials pel manteniment del servei públic d’informació i d’entreteniment en els moments més difícils per al conjunt de la societat. S’ha de reconèixer la capacitat d’adaptació de la plantilla a les noves formes de treball i l’esforç general per mantenir la producció i l’antena, malgrat les dificultats. 

dilluns, 8 de novembre de 2021

La Llei de Comunicació Audiovisual, el català i el Servei Públic Audiovisual

 


Les negociacions sobre els pressupostos generals de l’Estat per a 2022 han posat en primer pla el tràmit parlamentari de la Llei General de Comunicació Audiovisual.
El debat s’ha centrat en l’establiment d’una quota de producció i doblatge al català per a les plataformes d’streaming i OTT, com Netflix, Apple TV+, Disney o HBO.
El tràmit de la llei ha de contemplar aspectes importants, en el terreny de la llengua, de la defensa d’un Servei Públic Audiovisual plural, democràtic i al servei de la ciutadania i també dels drets laborals de les persones que treballem al sector.
CCOO ha presentat un document en el període d’aportacions públiques al projecte de llei que, parcialment, han estat recollides pel Consell Econòmic i Social (CES) i que es resumeix aquí:
La Llei, que regula tot el sector audiovisual i fa una transposició de la directiva europea, ha de garantir una comunicació audiovisual que respecti el pluralisme, la diversitat cultural i lingüística, la veracitat de la informació, així com la dignitat humana, la igualtat de gènere i la protecció de menors.
Per això, cal considerar la comunicació audiovisual com un servei essencial d’interès general, amb independència de la seva prestació per operadors públics o privats. Cal garantir l’accés universal de tota la ciutadania als continguts audiovisuals.
La llei ha de garantir, a través dels Pressupostos, un marc de finançament estable del Servei Públic Audiovisual.
El CES, a instància dels sindicats, proposa la inclusió de referències al diàleg social i la negociació col·lectiva per garantir els drets laborals de treballadores i treballadors a través de convenis col·lectius que regulin l’ocupació, la salut laboral i la igualtat entre dones i homes a tot el Servei Audiovisual.
Pel que fa als continguts, CCOO proposa com a objectius generals del Servei Públic Audiovisual la defensa i promoció de la pluralitat, la diversitat lingüística i cultural i l’atenció a les minories. Com a mesures concretes, la creació d’entitats reguladores de l’audiovisual i l’establiment per llei de Consells Professionals a tots els àmbits.
Més enllà de la defensa del català a Netflix i a les plataformes, cal aprofundir el pluralisme, la independència i el finançament sostenible del Servei Públic Audiovisual així com la col·laboració amb la indústria de producció audiovisual, en el cas de la CCMA, el projecte de Contracte programa fixa les quotes de producció externa entre el 25 i el 35%.

dilluns, 19 de juliol de 2021

CONCURSOS, RELLEUS, TELETREBALL I RECUPERACIÓ DE RETALLADES PENDENTS

Durant tota aquesta temporada, malgrat la pandèmia, s’han anat negociant qüestions pendents que cal que es reflecteixin amb resultats clars. S’han d’aplicar amb urgència els acords sobre jubilacions parcials i relleus, teletreball i concursos per a la cobertura de vacants. 

JUBILACIONS PARCIALS – CONTRACTES DE RELLEU 

Prop d’una cinquantena de companys/es han sol·licitat la jubilació parcial. No valen excuses per demorar-ho. Cal trobar els rellevistes de les llistes d’espera i les bosses de contractació temporal i fer efectius els contractes de relleu. Seguim treballant amb l’INSS per a la possible ampliació de contractes de rellevistes més enllà del 50%. 

TELETREBALL

La direcció segueix en la posició de teletreball excepcional per la pandèmia. Però la nova temporada s’acosta i cal incorporar la modalitat de teletreball voluntari en les planificacions futures. 

CONCURSOS PER A LA COBERTURA DE VACANTS, ESTABILITAT I CONSOLIDACIÓ DE PROMOCIONS 

Aquest estiu i tardor comencen o es reprenen diversitat de concursos públics i de promoció interna per cobrir les 55 vacants provinents de la taxa de reposició dels anys 2018-2019 i també el 100% de les vacants produïdes durant els anys 2020 i 2021. Els concursos han de servir per consolidar promocions internes, per a noves promocions i per estabilitzar contractació temporal. La via dels concursos és la via de Conveni per a l’imprescindible manteniment i renovació de la plantilla.

RECUPERACIÓ DE RETALLADES I INCREMENT 2021 

A l’octubre recuperarem un nou termini del RAV de 2011 i 2012, que també es retornarà als companys i companyes que són fora de l’empresa des del 2011. A més el govern de la Generalitat s’ha compromès amb els sindicats de l’Administració i les empreses públiques a retornar abans del novembre el 55% de la retallada de 2014, que va ser equivalent a un 7,14% del sou anual. També s’aplicarà finalment l’increment del 0,9% del sou amb efectes 1 de gener de 2021, amb els corresponents endarreriments.

divendres, 10 d’abril de 2020

TELETREBALL EN TEMPS D’EMERGÈNCIA

Més de 800 persones de la CCMA estem fent, totalment o parcialment, teletreball durant aquestes setmanes de confinament. L’adaptació s’ha fet en temps rècord, amb l’esforç de molta gent de l’àrea tècnica i amb coordinació amb els diversos departaments.

Recordem, però, que les condicions del teletreball encara no han estat negociades. Fins ara les propostes plantejades per fer teletreball relacionades amb temes de salut i de conciliació no havien prosperat gaire. El que estem fent ara és una solució d’emergència que està sent molt útil en aquestes circumstàncies excepcionals d’epidèmia i també ens serveix per experimentar sobre el que ens caldrà pactar sobre Teletreball en el futur en el Conveni Col·lectiu.

De moment quan ho fem, hem de procurar respectar normes bàsiques com l’entorn saludable de treball, l’ergonomia, la jornada de 35 hores, els torns i horaris de treball, els descansos. També cal tenir en compte que, tot i el gran esforç dels departaments tècnics, les condicions de les eines informàtiques poden modificar l’eficiència de la nostra feina i requerir sobreesforços que cal compensar amb descans.

Especialment, ara que coincideixen quatre festius de setmana santa, per la nostra salut i per respecte a les condicions laborals, cal que tothom que no tingui una tasca específica de guàrdia presencial o telemàtica, respecti el descans.

Per superar l’emergència hem de combinar la qualitat del nostre treball amb la cura de la nostra salut i el respecte a les condicions laborals.

Per aclarir dubtes i treballar en les millors condicions i de forma saludable, llegiu la guia de recomanacions del teletreball  


Cuideu-vos molt

divendres, 20 de desembre de 2019

Què ens portarà la nova dècada a TV3?Comencem els anys 20 del segle XXI una mica millor en matèria laboral que la dècada passada, la de les retallades i acomiadaments de la qual ens ha costat tant sortir.

Recuperarem les pagues retallades, segons els acords dels sindicats amb els governs
-2020: 60% de la paga del 2013
-2021: 55% de la paga del 2014
-2022: 45% de la paga de 2014

També els increments salarials de 2020, un 2% més i un 1% addicional amb efectes 1.7.2020, més un 0,85% en fons addicionals

Ens tornaran el RAV del 2011 i el 2012 que continuarem reclamant per via judicial. (Agafant el nivell D de referència, la devolució és d’uns 4000 euros que ens van retallar en el seu moment)

Les 35 hores de conveni que ens van prendre per decret el 2012, també s’acaben, posarem fi a jornada condicionada a les hores de Formació  i recuperarem les taules salarials amb l’augment dels conceptes variables que correspon.

La renovació de plantilla amb jubilacions parcials i contractes de relleu que vam plantejar des de CC.OO. fa uns quants anys, s’iniciarà també aquest 2020 i des del Comitè procurarem perquè s’ampliïn els percentatges ara limitats al 50% i sobretot vetllarem pel manteniment de la plantilla i que no es perdi cap plaça més. La plantilla estructural de la CCMA és de 2248 persones i més de 400 hauran complert els 61 anys el 2022, és per això que el contracte programa 2020-2023 ha d’incorporar un Pla general de renovació de plantilla per mantenir la capacitat de producció i l’adaptació a  la dècada que comença. I a partir dels compromisos aconseguits amb els preacords d’aquest desembre, lluitarem per una solució bona per estabilitzar els 80 indefinits no fixos i per la substitució de les baixes i la contractació temporal necessària

La renovació del consell de la CCMA també vindrà aquest 2020, després de 8 anys de regovernametalització, finalment hi ha una nova Llei de la CCMA. Ara cal que no es desaprofiti l’oportunitat i es respecti l’esperit de la llei per escollir un Consell amb criteris de professionalitat i d’independència de partit.

I encara que no hem recuperat el lot de Nadal, ni la samarreta d’estiu ni la Festa de la tele, avancem amb tots els companys i companyes per millorar les condicions laborals de la nostra empresa.

Molt bones Festes a tothom !

dilluns, 18 de novembre de 2019

Ja tenim la llei de la CCMA reformada. Ara renovació, professionalitat i desgovernamentalització del Consell


S’acaba de publicar al DOG  la reforma de la llei de la CCMA aprovada per unanimitat de tots els grups parlamentaris el passat octubre. És remarcable, en un moment de gran tensió i enfrontament polític, l’esforç de tots els grups parlamentaris per aprovar per unanimitat un text que té especialment dues virtuts:
 
-          Recupera l’esperit de consens que va acompanyar la creació de la CCMA
-          Avança en la professionalització i democratització de l’elecció dels òrgans de govern.
 
Pel que fa a la governança de l’ens, hi ha hagut un avenç important en la forma d’elecció del Consell de Govern i les direccions dels mitjans:
 
-          El Consell de Govern té 7 membres (6 actualment) elegits per dos terços del Parlament i per un mínim de 3 grups parlamentaris.
-          La presidència del Consell s’elegeix amb els mateixos criteris.
-          Els directors dels mitjans s’escullen per concurs públic, on presenten un projecte amb objectius, organització i actuació.
 
Altres novetats a destacar: 
 
-          Es garanteix la paritat de gènere entre membres del Consell i també entre la presidència i la vicepresidència.
-          Tant els consellers com els càrrecs d’alta direcció estan sotmesos al règim retributiu dels alts càrrecs de la Generalitat.
-          Els candidats a consellers són elegits preferentment entre professionals del sector i han de presentar un projecte de gestió.
-          El Consell ha de presentar un pla de participació dels treballadors en l'estratègia empresarial i l’organització dels processos productius.
-          Si bé la cogestió no ha sigut recollida, en les seves intervencions al Ple d’aprovació de la Llei, 4 grups parlamentaris var fer esment de tenir present la Cogestió en el futur.
 
També es reforma el CAC, que a partir d’ara tindrà una composició de 5 membres (6 actualment) i tant els seus membres com la presidència seran elegits per un mínim de 3 grups parlamentaris i per dos terços del Parlament, d’entre professionals del sector.
En aquest escenari, queden pendents l’aprovació del contracte programa entre la CCMA i el Govern i la renovació per part del Parlament del Mandat marc de l’Audiovisual, ambdós caducats
 
Aquest important pas en la renovació de les estructures essencials de la Corporació ha de permetre canviar al més aviat possible l’actual Consell, en el qual només queden en actiu 4 dels seus 6 consellers inicials, i tots 4 tenen el mandat caducat. La presidència està en funcions des del 2016.
 
Els Comitès d’empresa i els sindicats de TV3 i Catalunya Ràdio, hem insistit durant anys perquè la reforma tirés endavant tot i els successius entrebancs, com ara la curta durada de les darreres legislatures, que va comportar el reinici de la tramitació de la llei. Ara correspon al Parlament fer la renovació de la CCMA respectant l’esperit de consens i  les expectatives de professionalitat i d’independència que han de tenir els futurs consellers i directius dels mitjans públics.

divendres, 20 de setembre de 2019

Temps de mobilització en defensa de les condicions laborals i per les llibertats

Hem reprès la temporada pendents de diverses qüestions que ens afecten de ple com a treballadors i com a ciutadans:

 35 hores de conveni, ara
- La direcció de la CCMA encara espera resposta del Govern sobre les 35 hores. Ja es compleixen les condicions pel retorn definitiu a la jornada de conveni  i no acceptarem més excuses.

 La contractació necessària
-Un dels efectes més greus  de la retallada pressupostària del  6% al sector públic anunciada pel vicepresident  Aragonès, és el bloqueig de la contractació de treballadors temporals. Aquesta mesura torna a posar al límit la pressió sobre els treballadors del sector públic i perjudica la capacitat de producció de les empreses de la CCMA. 

 Tots els indefinits han de ser fixos
-També ,des d’instàncies del Govern i de la direcció, segueixen sense acceptar les diverses propostes de Comitè d’empresa per a la conversió en fixos de (80) companys amb contracte indefinit “no fix”.

Jubilacions amb relleu per assegurar el futur
-I el pla de jubilacions amb contractes de relleu, no avança cap enlloc, malgrat que  tothom reconeix que la renovació generacional és de vital importància pel futur dels nostres mitjans públics.

Aquests temes s’han de resoldre prioritàriament  i advertim que les 35 hores no tenen marxa enrere,  Que  reclamem la contractació de treballadors necessària per treballar en condicions i, d’una vegada, la conversió definitiva en fixos dels indefinits no fixos  I també que es concreti ara un pla de jubilacions amb contractes de relleu com fa anys proposem a la CCMA,  des de CC.OO. i el Comitè d’empresa.

Sobren motius per mobilitzar-nos aquesta tardor 
Per exigir a la direcció de la CCMA que compleixi els acords i al govern que no bloquegi la negociació col·lectiva.

Preparats per defensar les llibertats
El malestar pels reiterats incompliments i bloqueig dels temes laborals per part de la CCMA i d’instàncies del Govern, no ens apartarà de la defensa de les llibertats democràtiques del nostre país.

Estarem atents a la sentència del procés contra els presos polítics i ens sumarem a les mobilitzacions de país que es concretin.