dijous, 28 de juliol del 2011

TEMES PENDENTS

Regularització de temporals

Encara no s’han concretat les places estructurals ocupades amb temporalitat i probablement el tema no es desencallarà fins que ens hagin retallat el sou. La direcció no demostra cap mena de pressa per complir l’acord quan havia dit que el tema es resoldria durant el juliol.