dijous, 28 de juliol del 2011

TEMES PENDENTS

Regularització de temporals

Encara no s’han concretat les places estructurals ocupades amb temporalitat i probablement el tema no es desencallarà fins que ens hagin retallat el sou. La direcció no demostra cap mena de pressa per complir l’acord quan havia dit que el tema es resoldria durant el juliol.
Conveni i retallada salarial

Continuem sense conveni aprovat. La Conselleria d’Economia i Coneixement no dóna senyals de vida i estem pendents d’unes retallades salarials retroactives des del mes de maig que no sabem quan se’ns aplicaran.

És inexplicable que amb la pressió i insistència de la direcció per fer el referèndum de la retallada el mes de maig, encara no hi hagi el vist i plau del govern pel conveni i fa témer que l’ofensiva contra la plantilla de la CCMA no s’ha acabat.


Absorció d’empreses

L’absorció d’empreses avança a diferents velocitats, els companys d’Activa Multimèdia Digital han anat rebent la notificació del canvi d’empresa i han estat reubicats a diferents departaments, el personal d’Interactiva continuarà majoritàriament a les instal•lacions d’IMAGINA treballant com un departament més de TVC. La plantilla de l’ens-CCMA que agrupa els departaments d’informàtica, d’administració, RRHH, Assessoria jurídica i altres, encara no han estat “retransferits” a TVC i el termini màxim acordat per fer-ho és desembre de 2011.


Els Matins

La direcció ha deixat passar la oportunitat d’internalitzar la producció del programa “Els matins” sense Josep Cuní, i ha cedit part dels treballadors del programa a la productora de Ramon Pellicer (Sticaki, S.L.). És un cas clar d’externalització injustificada i prestamisme laboral.


Reforma de la Llei de la CCMA

Les negociacions del govern de CIU amb altres grups parlamentaris situen pel curs vinent la reforma de la Llei de la CCMA que reduirà el Consell de govern i modificarà les funcions del President i del Director General. D’aquestes reformes en depèn la confirmació o renovació dels càrrecs directius de la ràdio i la televisió i el pla de fusió de les dues empreses. Iniciarem un curs més sense contracte programa i amb una direcció de la CCMA provisional.


Sant Joan Despí 26 de juliol de 2011