dijous, 31 de gener del 2008

PRODUCCIÓ INTERNA, TRANSFERÈNCIES I CONVENI

A més de les reivindicacions de millores socials, consolidació de la plantilla fixa, increment salarial - completar la mitja paga de l’abril, que significa un 3,2% per damunt de l’IPC ..., la plataforma proposada pel Comitè d’empresa pel nou conveni inclou un element innovador: la creació d’una comissió paritària de seguiment de la producció interna.

Els darrers anys el Comitè ha hagut d’intervenir en diferents ocasions per fer front a diversos intents d’externalització, el cas recent del 3XL.net n’ha estat l’ultima. La creació de la comissió de seguiment de la producció, amb intervenció dels representants sindicals, és un nou instrument que ampliaria les competències del Comitè en aquest tema i és, per tant, molt important aconseguir-ho en la negociació de conveni.

Com sempre, independentment del color polític de la nova direcció, cal deixar molt clar - en defensa, tan dels interessos dels treballadors com del futur de la empresa - que som un centre de producció i que no es pot cedir producció a empreses externes sense prèviament assegurar el ple rendiment dels recursos propis, tècnics i humans.

L’inici del procés pel nou conveni de TVC coincideix amb l’expectativa d’un conveni de grup per les empreses de la CCMA, que actualment agrupen 700 treballadors que aspiren a que se’ls apliquin les mateixes condicions que a TVC. Aspiració a la que CC.OO hi donem ple suport. Però, a més, estem vivint un procés de transferències de treballadors entre les empreses del grup:

• A començaments de l’any passat, 75 treballadors de TVC (d’administració, recursos humans, assessoria jurídica, etc..) i 15 de CR i altres empreses van ser transferits a la CCMA(Ens) després que el Comitè de TVC negociés amb èxit l’extensió de l’àmbit del conveni de TVC a la CCMA(Ens).

• Aquest mes de gener, el Comitè d’empresa de l’ASI (CCMA-serveis generals) ha acordat acceptar, amb el recolzament unànime dels treballadors i a canvi de determinades millores en les condicions de treball, la transferència dels 75 treballadors de la seva plantilla a la CCMA(Ens) que, en un any, ha passat de tenir 35 a 200 treballadors, inclosos en el conveni de TVC.

• Però encara s’ha de veure com es resol el tema del Portal de notícies, on la direcció ha transferit 11 treballadors d’Interactiva en condicions no regulades. El projecte, - avui, aparentment aturat pels canvis en la direcció- era crear un centre de producció de notícies, que podria afectar també treballadors de CR i del 3/24, on s’hauria creat un marc de condicions laborals diferents a les dels convenis de les respectives empreses d’origen.

La legislació laboral ofereix a la direcció moltes facilitats per decidir unilateralment transferències de treballadors entre empreses del grup i també per això, per evitar la temptació de crear empreses i transferir treballadors simplement buscant rebaixar les condicions laborals, és molt necessari estendre el conveni de TVC a totes les empreses.

Paral•lelament, per donar resposta a aquests problemes i impedir els buits de representació sindical unitària en l’àmbit corporatiu, tots els Comitès de les empreses del grup (que sumen un total de 50 delegats sindicals) han aprovat la constitució d’un Comitè de la CCMA, que la nova llei de la corporació regula, respectant, en la seva composició, els resultats electorals de les respectives empreses.

29 de gener de 2008

CCOO de Catalunya s'adhereix a la plataforma cívica en defensa dels mitjans públics

El Col•legi de Periodistes de Catalunya considera que el procés de designació del nou consell de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals representa un retrocés de la qualitat democràtica a Catalunya.

El Col•legi de Periodistes crea una plataforma cívica en defensa dels mitjans públics.

El Col•legi de Periodistes de Catalunya considera que el procés que ha portat a l’elecció avui del nou Consell dels mitjans públics de la Generalitat, representa un retrocés de la qualitat democràtica a Catalunya. El fet que el Consell s’hagi constituït amb criteris de quotes de partit i no amb voluntat d’independència, neutralitat i excel•lència professional, tal com estableix la llei, no només posa en qüestió el futur dels mitjans públics, sinó que deteriora la confiança dels ciutadans en els seus representants polítics.

La llei que tenia com a objectiu garantir que els mitjans públics no fossin un instrument del Govern, ara pot consagrar la seva estricta dependència dels partits polítics. Considerem que la profunda decepció que els professionals sentim, ha de ser compartida pels ciutadans. Un avenç democràtic que corre el risc de convertir-se en un retrocés per al conjunt de la societat.
El Col•legi de Periodistes de Catalunya es referma en la reivindicació d’uns mitjans públics que fomentin els valors cívics, la convivència, la cohesió social, la participació i que, a la vegada, siguin competitius per la seva qualitat. Tot això des d’una programació responsable, plural i equilibrada. Considerem que la professionalitat dels treballadors dels mitjans, és la primera garantia per mantenir el servei públic del que es va dotar Catalunya ara fa 25 anys. El Col•legi de Periodistes de Catalunya creu que la vulneració flagrant de l’esperit de la llei per part dels partits polítics posa en perill aquest model de mitjans públics.

El procés de designació ha deixat als membres del Consell sense la legitimitat necessària per afrontar una responsabilitat tan important com és dirigir la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Per tot això, proposem a la societat catalana la participació en una plataforma cívica en defensa de la independència de tots els mitjans públics.

Junta de Govern Col•legi de Periodistes de Catalunya

dimecres, 30 de gener del 2008

Signat el Conveni Col•lectiu del Grup El Punt

CCOO, força majoritària, ha assessorat els treballadors en la negociació

Ahir es va signar el Conveni col.lectiu del Grup El Punt a la seva seu a Girona. El Grup El Punt edita, entre altres publicacions, el diari El Punt, amb una important presència a Catalunya. L'acord afecta la totalitat dels més de 400 treballadors de les 5 empreses del grup: Hermes Comunicacions SA, Central de Serveis per a Mitjans de Comunicació SLU, Promocions i Distribucions de Premsa SLU, Comit Habitatge SL, Comercialitzadora i Editora de COMIT SL.

dimarts, 29 de gener del 2008

CCOO de Catalunya manifesta la seva preocupació en relació a la proposta de composició del Consell de la CCMA

divendres, 11 / gener / 2008

CCOO de Catalunya manifesta la seva preocupació en relació a la proposta de composició del Consell de la CCMA

CCOO insta al CAC a manifestar la no idoneïtat de la proposta actual


--------------------------------------------------------------------------------

CCOO de Catalunya davant l’anunci de la renovació del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i de la divulgació dels noms de les persones proposades per ocupar-los, manifesta:

1. CCOO de Catalunya hem defensat des del primer moment la nova Llei de la CCMA especialment quan es tractava d’aconseguir “La desgovernamentalització i professionalització dels òrgans de govern de la Corporació”

2. A la vista de la proposta de composició del Consell que s’ha fet pública manifestem la nostra profunda preocupació ja que considerem que no compleix ni amb la lletra ni l’esperit de la llei recentment aprovada.

3. El perfil professional i cívic de les persones proposades no es correspon exactament al que diu la llei aprovada el mes d’octubre del 2007. En l’actual moment calia ser molt curós en complir-la. En canvi s’ha optat per seguir amb el vell sistema de decidir els càrrecs per les quotes que responen a cada grup polític representat al Parlament i les propostes s’han forjat, en molts casos, per satisfer els interessos interns dels partits.

4. La proposta trenca la voluntat de renovació en el mètode d’elegir els responsables del mitjans de comunicació audiovisuals públics que expressa la nova llei.

5. Instem al CAC a complir amb la seva funció i determinar, en l’avaluació que ha de fer, que els candidats no responen al caràcter independent i professional que exigeix la llei.

6. Considerem que s'hauria de reiniciar el procés amb la voluntat de repensar les decisions preses i de voler complir escrupolosament el que diu la llei.

7. El consens i l’amplada de mires i la voluntat de complir amb l’esperit de la llei ha de presidir aquesta decisió que, en aplicar per primera vegada la nova llei, ha de marcar un nou capteniment en prendre decisions tan importants com aquesta.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 11 de gener de 2008

dimarts, 8 de gener del 2008

CAP AL NOU CONVENI

La vigència de l'actual conveni acaba aquest 31 de desembre. El passat setembre el Comitè d'Empresa va denunciar el conveni a la delegació de Treball, requisit previ per l'inici del procés de negociació del nou conveni de TVC. Aquest desembre comença el procés d'elaboració de la plataforma reivindicativa. Com sempre, és molt important la participació dels treballadors en les assemblees i reunions sectorials per recollir el màxim de propostes. CCOO, després de les primeres discussions, posa a debat una sèrie de punts per ser inclosos en les negociacions.


Salari:
Increment salarial segons l'IPC de Catalunya.
Clàusula de revisió salarial automàtica segons l'IPC de Catalunya.
Completar la mitja paga de l'abril.
0'5% de la massa salarial per dotar el Fons de pensions.

Plantilla:
Conversió de places temporals a fixes. Aplicació de la Reforma per l'estabilitat de l'ocupació de juny de 2006 que comporta la conversió en fixos dels contractes "concatenats". Contractes laborals per eradicar la contractació mercantil fraudulenta.

Subcontractació:
Ampliació de la cobertura sindical del Comitè d'Empresa de TVC als treballadors d'empreses subcontractades que treballen a les instal·lacions de TVC.
S'ha d'informar al Comitè d'empresa de les condicions contractuals i laborals dels treballadors d'empreses subcontractades i dels de les produccions associades que treballen a les instal·lacions de TVC en condicions que creen, de fet, una doble escala salarial.
Inclusió en Conveni de la reforma normativa de l'Estatut dels Treballadors de l'any 2006 sobre aquesta matèria.

Producció Interna:
Creació d'una Comissió paritària de control de la Producció Interna.
Transparència contractual; s'ha d'informar del contingut de tots els contractes de producció associada al Comitè d'Empresa així com de tot altre contracte que suposi una externalització de les activitats pròpies de TVC.

Valoracions:
Ampliació de la quantitat per a valoracions (Disposició transitòria setena) a cent mil Euros per any de vigència de conveni. Acumulables pel següent exercici si no es gastessin.

Diversos:
Aplicació de les modificacions de la Llei d'Igualtat: ampliació de permisos retribuïts per acompanyar familiars a càrrec al metge i altres causes justificades, i excedències per cura de pares i mares.
Possibilitat de jubilació parcial regulada en conveni.
Regulació de les pràctiques dels estudiants.