dimarts, 29 de gener del 2008

CCOO de Catalunya manifesta la seva preocupació en relació a la proposta de composició del Consell de la CCMA

divendres, 11 / gener / 2008

CCOO de Catalunya manifesta la seva preocupació en relació a la proposta de composició del Consell de la CCMA

CCOO insta al CAC a manifestar la no idoneïtat de la proposta actual


--------------------------------------------------------------------------------

CCOO de Catalunya davant l’anunci de la renovació del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i de la divulgació dels noms de les persones proposades per ocupar-los, manifesta:

1. CCOO de Catalunya hem defensat des del primer moment la nova Llei de la CCMA especialment quan es tractava d’aconseguir “La desgovernamentalització i professionalització dels òrgans de govern de la Corporació”

2. A la vista de la proposta de composició del Consell que s’ha fet pública manifestem la nostra profunda preocupació ja que considerem que no compleix ni amb la lletra ni l’esperit de la llei recentment aprovada.

3. El perfil professional i cívic de les persones proposades no es correspon exactament al que diu la llei aprovada el mes d’octubre del 2007. En l’actual moment calia ser molt curós en complir-la. En canvi s’ha optat per seguir amb el vell sistema de decidir els càrrecs per les quotes que responen a cada grup polític representat al Parlament i les propostes s’han forjat, en molts casos, per satisfer els interessos interns dels partits.

4. La proposta trenca la voluntat de renovació en el mètode d’elegir els responsables del mitjans de comunicació audiovisuals públics que expressa la nova llei.

5. Instem al CAC a complir amb la seva funció i determinar, en l’avaluació que ha de fer, que els candidats no responen al caràcter independent i professional que exigeix la llei.

6. Considerem que s'hauria de reiniciar el procés amb la voluntat de repensar les decisions preses i de voler complir escrupolosament el que diu la llei.

7. El consens i l’amplada de mires i la voluntat de complir amb l’esperit de la llei ha de presidir aquesta decisió que, en aplicar per primera vegada la nova llei, ha de marcar un nou capteniment en prendre decisions tan importants com aquesta.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 11 de gener de 2008