dijous, 31 de gener del 2008

PRODUCCIÓ INTERNA, TRANSFERÈNCIES I CONVENI

A més de les reivindicacions de millores socials, consolidació de la plantilla fixa, increment salarial - completar la mitja paga de l’abril, que significa un 3,2% per damunt de l’IPC ..., la plataforma proposada pel Comitè d’empresa pel nou conveni inclou un element innovador: la creació d’una comissió paritària de seguiment de la producció interna.

Els darrers anys el Comitè ha hagut d’intervenir en diferents ocasions per fer front a diversos intents d’externalització, el cas recent del 3XL.net n’ha estat l’ultima. La creació de la comissió de seguiment de la producció, amb intervenció dels representants sindicals, és un nou instrument que ampliaria les competències del Comitè en aquest tema i és, per tant, molt important aconseguir-ho en la negociació de conveni.

Com sempre, independentment del color polític de la nova direcció, cal deixar molt clar - en defensa, tan dels interessos dels treballadors com del futur de la empresa - que som un centre de producció i que no es pot cedir producció a empreses externes sense prèviament assegurar el ple rendiment dels recursos propis, tècnics i humans.

L’inici del procés pel nou conveni de TVC coincideix amb l’expectativa d’un conveni de grup per les empreses de la CCMA, que actualment agrupen 700 treballadors que aspiren a que se’ls apliquin les mateixes condicions que a TVC. Aspiració a la que CC.OO hi donem ple suport. Però, a més, estem vivint un procés de transferències de treballadors entre les empreses del grup:

• A començaments de l’any passat, 75 treballadors de TVC (d’administració, recursos humans, assessoria jurídica, etc..) i 15 de CR i altres empreses van ser transferits a la CCMA(Ens) després que el Comitè de TVC negociés amb èxit l’extensió de l’àmbit del conveni de TVC a la CCMA(Ens).

• Aquest mes de gener, el Comitè d’empresa de l’ASI (CCMA-serveis generals) ha acordat acceptar, amb el recolzament unànime dels treballadors i a canvi de determinades millores en les condicions de treball, la transferència dels 75 treballadors de la seva plantilla a la CCMA(Ens) que, en un any, ha passat de tenir 35 a 200 treballadors, inclosos en el conveni de TVC.

• Però encara s’ha de veure com es resol el tema del Portal de notícies, on la direcció ha transferit 11 treballadors d’Interactiva en condicions no regulades. El projecte, - avui, aparentment aturat pels canvis en la direcció- era crear un centre de producció de notícies, que podria afectar també treballadors de CR i del 3/24, on s’hauria creat un marc de condicions laborals diferents a les dels convenis de les respectives empreses d’origen.

La legislació laboral ofereix a la direcció moltes facilitats per decidir unilateralment transferències de treballadors entre empreses del grup i també per això, per evitar la temptació de crear empreses i transferir treballadors simplement buscant rebaixar les condicions laborals, és molt necessari estendre el conveni de TVC a totes les empreses.

Paral•lelament, per donar resposta a aquests problemes i impedir els buits de representació sindical unitària en l’àmbit corporatiu, tots els Comitès de les empreses del grup (que sumen un total de 50 delegats sindicals) han aprovat la constitució d’un Comitè de la CCMA, que la nova llei de la corporació regula, respectant, en la seva composició, els resultats electorals de les respectives empreses.

29 de gener de 2008