dijous, 31 de gener del 2008

CCOO de Catalunya s'adhereix a la plataforma cívica en defensa dels mitjans públics

El Col•legi de Periodistes de Catalunya considera que el procés de designació del nou consell de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals representa un retrocés de la qualitat democràtica a Catalunya.

El Col•legi de Periodistes crea una plataforma cívica en defensa dels mitjans públics.

El Col•legi de Periodistes de Catalunya considera que el procés que ha portat a l’elecció avui del nou Consell dels mitjans públics de la Generalitat, representa un retrocés de la qualitat democràtica a Catalunya. El fet que el Consell s’hagi constituït amb criteris de quotes de partit i no amb voluntat d’independència, neutralitat i excel•lència professional, tal com estableix la llei, no només posa en qüestió el futur dels mitjans públics, sinó que deteriora la confiança dels ciutadans en els seus representants polítics.

La llei que tenia com a objectiu garantir que els mitjans públics no fossin un instrument del Govern, ara pot consagrar la seva estricta dependència dels partits polítics. Considerem que la profunda decepció que els professionals sentim, ha de ser compartida pels ciutadans. Un avenç democràtic que corre el risc de convertir-se en un retrocés per al conjunt de la societat.
El Col•legi de Periodistes de Catalunya es referma en la reivindicació d’uns mitjans públics que fomentin els valors cívics, la convivència, la cohesió social, la participació i que, a la vegada, siguin competitius per la seva qualitat. Tot això des d’una programació responsable, plural i equilibrada. Considerem que la professionalitat dels treballadors dels mitjans, és la primera garantia per mantenir el servei públic del que es va dotar Catalunya ara fa 25 anys. El Col•legi de Periodistes de Catalunya creu que la vulneració flagrant de l’esperit de la llei per part dels partits polítics posa en perill aquest model de mitjans públics.

El procés de designació ha deixat als membres del Consell sense la legitimitat necessària per afrontar una responsabilitat tan important com és dirigir la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Per tot això, proposem a la societat catalana la participació en una plataforma cívica en defensa de la independència de tots els mitjans públics.

Junta de Govern Col•legi de Periodistes de Catalunya