dijous, 9 d’octubre del 2008

Defensem la televisió pública !

El capital privat vol transformar-ho tot en mercaderia: la sanitat, l’ensenyament, les pensions, la informació… i instrumentalitza la crisi per intentar abatre els sistemes públics i trobar noves fonts de benefici privat.

Els grups de comunicació privats i les seves associacions patronals fa molt que pressionen contra les televisions autonòmiques. Volen els ingressos publicitaris i les quotes d’audiència que aquestes mantenen.