dimarts, 13 de setembre del 2011

LA DIRECCIÓ VOL APLICAR ELS DESCOMPTES A LA NÒMINA DE SETEMBRE

En l'acte convocat al Plató 1 divendres passat, Mònica Terribas va informar que el Departament d'Economia i Coneixement ha aprovat l'acord de Conveni que recull la retallada salarial del 5%. La Direcció vol aplicar la retallada, retroactiva des del mes de maig, en la pròxima nòmina de setembre, que inclou la paga extraordinària. També cobrarem els endarreriments pendents des del mes de març, que compensaran l'efecte dels descomptes. En relació a les 800 firmes demanant que la retallada no afectés les bases de cotització dels salaris baixos, la directora va afirmar que les gestions realitzades - que no va entrar a detallar – no havien donat resultats.


Falta encara la signatura final del Conveni entre el Comitè d'Empresa i la Direcció. Altres aspectes recollits en l'acord de conveni, com la seva aplicació als treballadors de la CCMA o la conversió a fixes de 80 treballadors temporals, encara estan pendents de concreció.

Per primer cop en un conveni plurianual a TV3 no es contempla la clàusula de revisió segons l'IPC i es redueixen els salaris un 5% dos anys (2011 i 2012). En la pràctica suposa una pèrdua de poder adquisitiu al voltant d’un 11% en funció del creixement de l’IPC fins ara i d’un 13%, com a mínim, a finals de 2012.
No hi ha dubte que estem davant del pitjor conveni en la història de TV3.

D'altra banda, s'han perdut llocs de treball; les baixes per jubilació no s'han cobert i s'ha reduït la temporalitat per complir la norma de reducció de plantilles al tot el sector públic (del 5%) dictada pel Govern.

MÉS ENLLÀ DEL 2012

La directora va reiterar la seva opinió que l'acord de conveni donarà estabilitat a la empresa durant el 2012. Va manifestar també que les subvencions de la Generalitat seguirien reduint-se els pròxims anys, que els ingressos per publicitat continuen baixant i que no és previsible un inici de negociacions sobre el contracte-programa fins a ben entrat l’any que ve.

A pesar dels bons resultats d'audiència, un finançament insuficient compromet el futur de la empresa i dels llocs de treball; els problemes pressupostaris s'agreujaran els pròxims anys i recórrer a les retallades en salaris i plantilla per intentar compensar-ho no aportarà estabilitat pel futur i, en canvi, pot posar en perill el nostre model d'empresa pública.

La reducció en la despesa social i l'ofensiva contra els serveis públics ens afecten de ple. Les retallades en salaris i drets laborals i la pèrdua de llocs de treball no són mesures contra la crisi sinó que l'aprofundeixen i carreguen els seus efectes sobre els treballadors.