dijous, 29 de setembre del 2011

SIGNAT EL CONVENI SENSE GARANTIES

La majoria dels treballadors van acceptar la reducció salarial en el referèndum confiant en la paraula de la Directora, pensant que la renúncia a una part dels nostres sous ajudava a assegurar els llocs de treball durant el 2012. La veritat és que no hi ha compromisos ferms sobre aquest tema.


Després que les Conselleries d’Economia i Funció Pública han informat favorablement sobre l'acord de negociació que inclou els retalls salarials, el dimarts 27 s'ha signat el Conveni 2009-2012. Les primeres retallades de salari als treballadors de TV3 s’aplicaran en la nòmina de setembre.

Les polítiques d'ajust poden suposar noves retallades l'any vinent. L'informe de les Conselleries condiciona l'acord de Conveni a què “... aquesta entitat (TVC) disposi dels recursos financers suficients per fer front als compromisos econòmics derivats del projecte de conveni”. Els recursos financers dependran de la subvenció que el Govern decideixi aportar, via pressupostos, pel 2012.

Pel que fa a la disposició que recull el manteniment de la plantilla durant la vigència del Conveni, les Conselleries adverteixen que “... El contingut d'aquesta clàusula s'ha de condicionar al que estableixin la Llei de pressupostos i els acords de Govern corresponents”.

L’únic que tenim assegurat són les retallades salarials. El futur de l'empresa i de la plantilla depenen de l’estratègia del govern pel que fa a les empreses públiques. De moment, el Govern ha iniciat la tramitació parlamentària de la reforma de la Llei de la CCMA per tenir-hi més control.

El Comitè d'Empresa haurà d'encapçalar unitàriament la defensa dels interessos dels treballadors davant la complicada situació que afrontem i no deixar-se influir més ni per especulacions polítiques ni per interessos de la Direcció.

Malgrat el desacord amb el contingut del Conveni, CC.OO. vàrem assumir la decisió majoritària de la plantilla expressada en el referèndum. No obstant, ens hem reservat la nostra signatura fins que les Conselleries d’Economia i Funció Pública aprovin i donin plena validesa al Pacte d'adhesió al Conveni dels treballadors de la CCMA, el qual forma part dels acords i que la Direcció encara no havia tramitat en el moment de signar. Tampoc s'han respectat els terminis per la conversió a fixes de 80 contractes temporals que, segons l'acord, s'havia d'enllestir abans del 31 de juliol, ni s’ha signat el Pacte per a la producció interna, element fonamental de la negociació.