dilluns, 5 de desembre del 2011

MENTIDES CONTRA TV3 I ELS SEUS TREBALLADORS

 
Els costos de personal de TV3 han disminuït gairebé un 5 % en els últims 5 anys (un 10% en el 2011, a l'espera d'acabar l'any) com a conseqüència de les retallades salarials, les jubilacions i la reducció de llocs de treball temporals. En el mateix període les despeses en productores externes han crescut un 15,8% malgrat que el pressupost global de l'empresa s'ha reduït un 0,6%. Ampliant el període de comparació, l'increment en el cost en productores privades, entre el 2004 i el 2011, ha estat del 141% mentre que el pressupost només creixia el 73,9%.
A més d'això, TV3 aporta 18 milions d'euros anuals pel foment de coproduccions a empreses catalanes audiovisuals i assumeix els costos de doblatge al català de les pel·lícules i sèries de ficció i dibuixos animats estrangeres, amb un cost anual de 20 milions €, que després facilita gratuïtament als distribuïdors de DVD,s i a les cadenes de televisió que emeten en català com, per exemple, a 8TV.

El salari anual de les categories més nombroses a l'empresa; operadors de càmera; tècnics de diferents especialitzacions... és de 25.500 € anuals nets, el que, repartit en dotze mensualitats, vindria a ser 2.125 € al mes. A més d'això hi ha una sèrie de complements com les hores extres i el treball en hores nocturnes i en festius, situacions habituals en una empresa d'aquestes característiques. També els treballadors als qui se'ls pot canviar diàriament el torn horari cobren un complement de flexibilitat. Els periodistes cobren més, 33.000 € nets a l'any, que dividit per dotze mesos equivalen a uns 2.750 mensuals, en la línia dels sous als diaris com “El País” o “La Vanguardia” amb la diferència que a TV3 tots els redactors tenen el mateix salari i no estan estratificats com a molts altres llocs. Totes aquestes remuneracions salarials són públiques i estan al Diari Oficial de la Generalitat.
Hi altres complements salarials que la Direcció de l'empresa atorga discrecionalment, la quantia i els criteris d'aplicació dels quals no està regulada pel Conveni Col·lectiu, que han estat sempre qüestionats pel Comitè d'Empresa i que l'últim informe de la Sindicatura de Comptes ha assenyalat com una irregularitat; molts cops s'utilitzen per no pagar les hores extres o les feines de superior categoria, altres per afavorir a caps intermedis.

Un altre argument sovint utilitzat contra TV3 és el volum de la seva plantilla, quan, pel nivell de prestacions que l'empresa ofereix, està dimensionada en la línia d'altres televisions públiques europees de països amb una demografia similar a la nostra: Dinamarca o Flandes, per exemple. La Comparació amb les TV,s privades es fa pretenent ignorar que cadenes com Antena 3 o La Sexta tenen externalitzades moltes de les seves operacions per tal de precaritzar les condicions de treball i que el nombre de treballadors que produeixen per elles és molt superior al que diuen. L’empresa Mediapro que manté una activitat constant de “outsourcing” de la producció d'aquestes i altres televisions concentra en un entramat de societats a 4.000 treballadors. 

Les manipulacions informatives i les mentides descarades que alguns medis, particularment  “La Vanguardia", han publicat aquests dies passats són una agressió a TV3 i a la seva plantilla i tenen a veure molt directament amb els intents de deteriorar lai matge i el funcionament de la televisió pública a Catalunya en benefici del sector privat més afí al Govern, com és el grup Godó, propietari de 8TV, que va acomiadar a tota la plantilla d’informatius en plena negociació de conveni després d’haver rebut generoses subvencions de diner públic.