dimarts, 20 de desembre del 2011

DINERS QUE ENTREN I SURTEN


La subvenció pel 2012 per a TV3 és de 235 milions d'euros dels quals, segons afirma la Direcció, 48 milions (el 20%) aniran a parar a productores privades, en produccions associades (32M) i coproduccions (16M). Aquestes xifres superen amb escreix les obligacions legals rsobre ajuts a la indústria privada. El retall en despeses de personal que la Direcció vol aplicar és de 11,6 milions.És cert que TV3 necessita del talent extern i del concurs de productores privades, en alguns casos. L'aportació de productores com “Minoria absoluta” amb programes com “Polonia” o “Crakovia” és molt valuosa per incrementar la competitivitat de la cadena. Però no necessita pagar a un preu desorbitat a la productora “Bat aBat” un programa com “Sota terra” quan sèries documentals de producció interna surten molt més barates, ni contractar “Lavinia” pel “Banda ampla” o "El Terrat” per “Divendres”. Què no ens podem encarregar nosaltres sols d'aquests programes que es fan als nostres estudis amb els nostres mitjans ?.

La llei de l'Audiovisual diu: “Correspon al Govern de la Generalitat el foment, la promoció i la protecció del sector audiovisual, tant pel que fa a la indústria i el col·lectiu professional, com pel que fa a la producció i la potenciació d'obres i continguts audiovisuals”. 
 
Pel que fa a les coproduccions, és la Conselleria de Cultura, a través de l'Institut Català d'Indústries Culturals (ICIC), qui ha de suportar el cost econòmic d'aquest ajuts. La llei afegeix: “Correspon al contracte programa pel que fa als prestadors públics delimitar l'abast i els termes en què han de complir l'obligació de contribuir al desenvolupament del sector audiovisual”. Això no vol dir incorporar aquest cost als pressupostos ordinaris de TV3 com si fossin despeses pròpies, perquè aquests diners tal com entren, surten.