divendres, 11 de juny del 2010

ÈXIT DE LA VAGA A LA CCMA


La crida a la mobilització contra els decrets de mesures d'ajust del passat dia 8 va significar la primera vaga conjunta, seguida de forma àmpliament majoritària, pels treballadors de totes les empreses de la CCMA.

TENIM CONVENIS, O  NO ?
És important destacar que en l’última (i l’única) nota publicada per la Direcció sobre l’aplicació del decret, el passat dia 2, deia que estaven estudiant com el decret afectaria els salaris. No han emès cap altre comunicat, ni a les portes de la vaga, com és habitual, ni a dia d'avui.
L'acord de conveni de TVC-CCMA al que es va arribar el passat mes de març està a l'espera d'aprovació a la Conselleria d'Economia i Finances. El primer incompliment és la retallada de sous dels qui tenen contracte CCMA. La Direcció General ha de fer valdre l’aplicació de l’àmbit del Conveni TVC-CCMA, i si no ho fa ho denunciarem.

El preacord de conveni recull que els increments salarials pel 2010 i 2011 seran equivalents a l'IPC estatal, que en aquests moments de 2010 és del 1,8%. Aquest és el segon punt crític, ja que el decret de la Conselleria estableix una reducció pressupostària del 2,86% de la massa salarial a totes les empreses de la CCMA. Poden passar dues coses: que Finances aprovi l'acord de Conveni o que, com ens temem, obligui a la seva renegociació per adaptar-lo als límits fixats pel Decret. Ens oposem a la retallada,  i exigim el respecte a la lliure negociació col·lectiva i el manteniment de les clàusules de revisió salarial pactades en els convenis.

És responsabilitat directa de la Direcció General que els convenis de TVC-CCMA i pactes d’adhesió d’Activa Multimèdia i la Fundació la Marató no estiguin signats abans del mes de maig de 2010. Les negociacions eternes i les dilacions en la tramitació dels acords per a la signatura definitiva  han estat i són lesius pels treballadors.

Els salaris regulats pels diferents pactes i convenis de les empreses de la Corporació estan amenaçats d'una o altra manera pel Decret Castells:

  • Als 230 treballadors que van ser transferits a l'ens CCMA ja se'ls aplicarà aquests mes una reducció del 5% a les nòmines tot i que estan inclosos en l'àmbit del conveni de TVC.
  • A  Activa MD tenen un acord d'increments salarials amb caràcter retroactiu que la Direcció es nega a aplicar, argüint el Decret.
  • Les negociacions del conveni de Catalunya Ràdio, iniciades fa poc, es veuen ara constrenyides per  les reduccions pressupostàries en la massa salarial decretades. Les darreres negociacions a CR havien permès donar passes cap a la equiparació salarial amb TV3.
  • El Conveni d'Interactiva, com en el cas d’Activa i el pacte d'adhesió de la Fundació La Marató, es referencia amb el de CR per progressar també cap a l'equiparació de les condicions salarials en el grup d'empreses.

Les últimes negociacions de Conveni de TVC i de CR van ser exitoses però en tots dos casos van haver de ser recolzades per la vaga dels treballadors. El que les mobilitzacions ens van donar, ho haurem de defensar amb més mobilitzacions.
Ara el conflicte s'ha estès a totes les empreses de la CCMA.