dilluns, 28 de juliol del 2008

ELS CANVIS EN L'ORGANIGRAMA I MODEL DE GESTIÓ / NEGOCIACIÓ DE CONVENI

Els nomenaments fets per la Direcció de TVC volen marcar un punt i apart respecte a l’etapa anterior. Així es veu amb la fragmentació d’àrees de producció de programes com Entreteniment o Nous Formats, que havien assolit gran influència pel seu estret lligam amb l’equip anterior. Però no està clar si la recuperació d’unitats de producció com Infantils o Culturals indica una tendència cap a una major autonomia de les noves àrees o, ben al contrari, aquesta reestructuració implicarà la centralització de recursos i pressupostos controlats estretament pels gestors de la CCMA.
A Informatius, aparentment, hi ha continuïtat, però alguns canvis que s’estan produint en els informatius no diaris podrien indicar que no tot continuarà igual en un entorn especialment vulnerable a les pressions polítiques.
A Esports era imprescindible un canvi davant la crisi d’autoritat de l’anterior direcció, ara cal veure si es produirà una revisió a fons de les dinàmiques negatives que en els darrers anys s’han anat acumulant al departament i que els treballadors han assenyalat repetidament.
La direcció de Programació ha heretat una situació molt difícil i cal esperar les primeres mesures per poder valorar la nova orientació estratègica que haurà d’adoptar per fer front a les exigències d’un nou escenari de competència en l’horitzó de l’apagada analògica. Els departaments de Producció aliena i el de Continuïtat, on s’arrosseguen problemes de comandament, i Documentació i Serveis Lingüístics, que depenien fins ara de la desmembrada àrea de Màrqueting, estaran també sota la direcció del nou Responsable d’Antena i programació.
Es recupera la direcció d’Imatge i Serveis artístics, vinculada a Realització. Pot ser una oportunitat per a la revitalització dels departaments associats a aquests serveis que pateixen la falta d’iniciativa d’alguns dels seus caps.
És molt natural que la nova directora nomeni persones de la seva confiança per assumir les diferents responsabilitats d’aquest nou període, però convé no oblidar que va ser l’aïllament el que més va desacreditar la direcció anterior davant d’una gran part de la plantilla.

ORGANIGRAMES I MODEL DE GESTIÓ
S’han produït nomenaments però l’organigrama fet públic per la direcció no reflexa un model de gestió per a TVC. L’organigrama de la CCMA, en canvi, recull la centralització corporativa que es va produir en l’etapa anterior en les àrees d’Administració i Recursos Humans i aporta novetats rellevants: l’assumpció de les competències sobre gestió, organització i planificació de recursos per part de la direcció financera, en dependència directa de la Direcció General corporativa. Aquesta estructura obre incògnites sobre l’autonomia de TVC en la gestió dels recursos de producció i explotació. Els càrrecs no són independents de les persones i en els llocs de responsabilitat de la nova Àrea de Gestió i Recursos de la CCMA trobem gent que en la seva trajectòria professional a TVC ha mostrat en diverses ocasions menysteniment pels drets sindicals i autoritarisme en les relacions laborals, expressats en diferents intents d’acomiadament. Comportaments i actituds que abonen els conflictes.
Encara queden zones d’indefinició en el nou dibuix, la més notable la relacionada amb la Direcció Tècnica i el futur de les empreses tecnològiques, de gran transcendència estratègica en el futur escenari audiovisual en que els serveis informàtics i la digitalització dels processos de producció així com les noves plataformes de difusió adquireixen una importància renovada i s’associen cada cop més a la elaboració i distribució dels continguts.

NEGOCIACIÓ DE CONVENI
Estem en negociació pel Conveni Col•lectiu que ha de fixar les condicions de treball pel 2008, fins ara ha estat llastrada pel llarg procés de canvis en la direcció; la negociació ha avançat molt poc i ja hem entrat a l’estiu. S’han de concretar els termes d’un compromís d’estabilitat per a la producció interna i la incorporació a la plantilla fixa dels treballadors amb contractes precaris. La Direcció ja s’ha instal•lat i ha pactat les seves condicions i els seus salaris, ara cal que reaccionin i parlem d’una vegada d’increment salarial pels treballadors. Hem tingut paciència donada la situació però no esperarem indefinidament. La inflació està augmentant i el nostre poder adquisitiu baixa.

Sant Joan Despí, 1 de juliol de 2008