dilluns, 9 de febrer del 2009

Els “miracles” de l’IPC

La inflació oficial del 2008 ha estat del 1,4% (1,6% a Catalunya). Això suposa que aquest gener no incrementarem els nostres salaris ni cobrarem cap endarreriment, com venia essent habitual els anys anteriors i no se sap si la Direcció optarà per pagar a compte el 2% de la Llei de pressupostos pel 2009 com venia fent els darrers anys.
En el preacord acordat unànimement pel Comitè d'empresa amb la direcció i aprovat per l'Assemblea de treballadors s'incloïa una clàusula de revisió salarial pel cas que l'IPC superés el 2% d'increment a compte que ja estàvem cobrant durant 2008.
En el mes de setembre, en un moment en què la inflació creixia espectacularment semblava la millor decisió assegurar la revisió salarial aprovant un preacord de conveni. Ara però, la conseqüència és que no tindrem cap altre increment a pesar que realment baixa el poder adquisitiu del nostre salari. Podem veure com, cada cop més, l'índex oficial de preus s'allunya del cost real de la vida.

El preacord també contempla el compromís de tancar un pacte per la conversió a contractes fixos de les places ocupades de manera continuada amb treballadors temporals i l'obertura de negociacions per un nou conveni abans de finalitzar el mes de gener.
Les negociacions pel pacte de contractació que ha de suposar 180 contractes fixos estan arribant a final de calendari i no s’avança. El Comitè d’empresa ha reclamat a les direccions de TVC, de la CCMA i al Consell de Govern de la CCMA que es defineixin sobre els acords de conveni en matèria de plantilla.

Amb tot això, l'acord definitiu de conveni encara no s'ha signat i la prioritat és consolidar plantilla i arrencar novament les negociacions; s'ha de recuperar la reivindicació de completar la mitja paga d'abril per a aquest nou conveni, que no serà un conveni de transició sinó fonamental pel nostre futur laboral en els propers anys. A més del tema salarial, cal enfocar la negociació sobre la gestió de l'empresa i el seu futur, vinculat a la negociació del nou contracte programa. La situació actual exigeix uns mitjans públics forts, capaços de generar activitat econòmica i crear ocupació i respondre a un servei públic de qualitat per al conjunt dels ciutadans.

Sant Joan Despí, 19 de gener de 2009