dimecres, 30 de setembre del 2009

Televisió sense fronteres: L'espai de comunicació de les llengües catalana, èuscara i gallega

CCOO de Catalunya ha resolt donar suport a la proposició de llei presentada mitjançant la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) d'àmbit estatal "Televisió sense Fronteres: l'espai de comunicació de les llengües catalana, èuscara i gallega". L'objectiu és garantir legalment i de manera definitiva la recepció dels programes autonòmics de ràdio i televisió emesos en algunes d'aquestes llengües en el conjunt dels territoris que conformen les respectives comunitats lingüístiques Llegir més ...