dimecres, 3 de gener del 2018

EL FUTUR DE TV3, UN PROJECTE PEL 2018

Comencem el 2018 amb un seguit d’amenaces als mitjans audiovisuals públics. D’una banda, la nova llei de contractació pública canvia els criteris de liquidació de l’IVA per a la CCMA i les rtv’s públiques, això vol dir 20,4 milions d’euros menys pel pressupost de la CCMA del 2018.

D’altra banda TV3 i Catalunya Ràdió han estat al centre de les batalles polítiques dels últims mesos. Per part de sectors de l’oposició s’han fet amenaces de tancament i crides estrafolàries contra els treballadors. Els informatius han estat sotmesos durant la campanya electoral als dictats, aliens als criteris professionals ,de la Junta Electoral Central. I també, des d’algunes plataformes i xarxes socials de sectors independentistes s’exigeix a la televisió i ràdio públiques un posicionament polític que no correspon al paper dels mitjans públics. I per acabar-ho d’adobar, les xarxes s’han omplert de falses notícies i rumors absurds enmig d’un gran soroll de desinformació i pressió sobre la CCMA.

Si mirem la realitat de la CCMA amb una mica més de detall, veurem que la potència de l’empresa marcada per l’èxit d’audiència de la programació indiquen la bona salut de TV3 i Catalunya ràdio. Després de les eleccions cal recuperar la normalitat política i institucional del país i resoldre els problemes posposats que té la CCMA.
Internament, amb el conveni col·lectiu prorrogat, amb l’equiparació de Catalunya ràdio i TV3 a punt de ser completada, i amb índexs d’audiència excel·lents, el 2018 és un any per treballar amb objectius de futur.

Canvi de la llei de la CCMA i nou contracte-programa


El nou Parlament ha de fer la nova Llei de la corporació: s’ha de recuperar l’ampli consens per al canvi de la Llei de la CCMA propiciant la renovació del Consell de Govern que tornaria a ser elegit per majories més àmplies i amb criteris de professionalitat i independència.

La CCMA és perfectament viable econòmicament. S'ha d'entomar el problema que fa anys que s'arrossega de l’IVA amb una aportació extraordinària pel 2018 i enllestir el contracte programa plurianual que està escrit i en un calaix, llest per ser actualitzat i aprovat i que garantiria un finançament estable i suficient de la CCMA pels reptes de futur.

Tots els actors socials i professionals estan d’acord: el CAC, el sector audiovisual, els sindicats i comitès d’empresa, ex directius de la corporació..., tothom ha diagnosticat que cal un millor i més estable finançament de la CCMA que doni un nou impuls a la indústria audiovisual a Catalunya. Recordem que els mitjans audiovisuals de la Corporació tenen un cost per als ciutadans al voltant dels 30 euros l’any, molt per sota de la majoria de RTV públiques europees i per sota de la mitjana dels països i territoris amb una població similar (que està al voltant dels 56 euros).
Ara bé, els recursos humans i tècnics són molt ajustats, fins i tot escassos, després de la reducció que va suposar l’ERO polític imposat el 2013.

Impuls a la producció pròpia en una programació diversa i generalista


El finançament de TV3 i Catalunya Ràdio ha de servir per a una producció de programes en formats i àmbits molt diversos. Malgrat que la pujada d’audiència de l’últim trimestre de 2017 està directament relacionada amb els informatius i l’actualitat política, s’han de reprendre i impulsar l’entreteniment de qualitat, els documentals, la programació infantil i juvenil, els esports, la ficció.. I col·laborar amb el sector audiovisual mantenint les quotes de producció interna i externa establertes en el projecte de contracte programa. També pel projecte de Contracte programa els comitès d’empresa van fer propostes per impulsar la producció de continguts per a les xarxes socials i el mitjans digitals. Igualment és important la necessitat d’inversió en tecnologia i en adequació d’espais i infraestructures.

Renovació de la plantilla i continuar la recuperació dels drets socials i salarials


Renovació de la plantilla: CC.OO. i el comitè d’empresa ja ha plantejat en diverses ocasions a la direcció de la CCMA el pla de renovació de plantilla mitjançant la jubilació parcial voluntària i el contracte de relleu per incorporar gent nova i aprofitar el talent i l’experiència existent. La direcció no dona respostes concretes, però sí que hi ha un interès en aquestes propostes per part dels grups polítics diversos amb qui s'ha pogut parlar.

Condicions laborals i salarials: el 2015 vam recuperar el conveni gràcies a la mobilització i la negociació. Amb el conveni es va suprimir i retornar el RAV, la retallada il·legal del 5% del sou els anys 2013, 2014 i part de 2015. L’últim termini seran els interessos per la demora que es cobraran el juny de 2018.
També hem recuperat parcialment la paga de Nadal de 2012. Encara queda un 25% per recuperar d’aquella paga, que es cobrarà la primavera de 2018, segons els acords de la Mesa de la Funció Pública. Aquesta Mesa ha d’abordar, quan hi hagi nou govern, la recuperació de les pagues de Nadal de 2013 i 2014. D’altra banda, encara resta pendent la resolució per l’Audiència Nacional de la reclamació feta sobre el cobrament dels interessos mal calculats de la paga de 2012.

Amb el Conveni s’ha aconseguit també trencar la congelació salarial i, lligat als increments per al sector públic, hem tingut un augment de l’1% els anys 2016 i 2017. Per a l’any 2018, estem a l’espera de la pujada que marquin els Pressupostos de l’Estat. La proposta dels sindicats és que la pujada ha de ser superior a la d’anys anteriors per la inflació i per recuperar part del poder adquisitiu perdut.

En les negociacions del sector públic tant amb el govern de la Generalitat com amb el de l’Estat, està sobre la taula també la recuperació de les clàusules socials perdudes amb les retallades (en el nostre cas, suspeses en la seva aplicació) i també la recuperació de les 35 hores setmanals (la tornada a les 35 hores depèn fonamentalment del govern de l’estat, però els governs autonòmics poden fer molt, com s’ha demostrat a Andalusia i al País Basc).

TV3 I CATALUNYA RÀDIO TENEN FUTUR


El panorama descrit té poc a veure amb les amenaces que rebem des de diversos sectors. Exigim als directius de la Corporació que actuïn amb responsabilitat, busquin solucions i evitin que s'instrumentalitzin els problemes que té la CCMA en guerres polítiques.

Els treballadors ja hem demostrat sobradament que som capaços de fer una ràdio, una televisió i una producció per a mitjans digitals de qualitat, econòmicament viable i de servei públic. Cal voluntat política per impulsar uns mitjans audiovisuals públics, independents, al servei de la ciutadania i que siguin el motor de la indústria audiovisual a Catalunya, eix bàsic de la producció cultural al país.