dilluns, 25 de gener del 2010

Carta al Consell de Govern de la CCMA sobre les prejubilacions

De: Secció Sindical de CC.OO. a la CCMA

A: Consell de Govern de la CCMA


Senyores i Senyors,

Ens adrecem a vostès per reclamar la seva atenció sobre el pla de prejubilacions de treballadors de la CCMA condicionat a la destrucció de 140 llocs de treball a les empreses de la Corporació.

Res tenim contra la prejubilació dels treballadors d’edat més avançada, ni contra la reducció d’una estructura de comandament sobrecarregada i, en alguns casos, redundant, conseqüència de la gestió dels consecutius equips de direcció. Tampoc de rejovenir la plantilla propiciant el recanvi entre treballadors. Però creiem fermament que les polítiques i el finançament públics han d’anar orientats a l' estímul de la producció i a la creació d’ocupació, no a la seva disminució, més encara en un moment en què l’atur és el principal problema en la societat.
No voldríem que els representants de la voluntat popular oblidin, ni que sigui per un moment, aquest fet , i avalin la destinació de fons públics a la destrucció de llocs de treball a les empreses públiques de comunicació de Catalunya –com en qualsevol altre sector econòmic, públic o privat - .

El nostre sindicat denunciarà aquest fet en tots els àmbits de la societat catalana i defensarà, des d’ara, la recuperació dels llocs de treball que es pretenen eliminar a les nostres empreses.

Respectuosament,

Secció sindical de Comissions Obreres de la CCMA


22 de Gener de 2010