dijous, 24 de febrer del 2011

EL QUE ENS DEU LA DIRECCIÓ

L'acord de Conveni que la Direcció no pensa complir contempla una revisió salarial, segons l'IPC de l'any 2010, que suposaria cobrar els endarreriments següents en la nòmina del mes febrer:

Endarreriment sou base 2010 segons nivell salarial:

A 633€
B 726€
B1 756€
C 786€
C1 854€
D 921€
D1 992€
E 1.063€
F 1.195€
G 1.394€

Endarreriment per trienni 2010:
34 €

(per llegir més cliqueu l'enllaç del títol d'aquest comunicat)