dilluns, 27 de febrer del 2012

QUÈ ESTÀ PASSANT AMB LA PRODUCCIÓ AL CPA?

La producció al CPA està baixant fins a un punt que justifica l'alarma estesa entre els treballadors. Les dades d'ocupació de recursos humans mostren una caiguda del 20% entre el 2010 i 2011 en serveis artístics i explotació tècnica, en períodes on anteriorment es registrava una intensa activitat. El pròxim tancament del programa “Banda ampla” aguditzarà el problema que per alguns operadors de plató ja està suposant el no tenir feina assignada cap dia de la setmana i per altres només dos o tres dies. S'acumulen jornades de treball sense feina.Mentrestant, la Direcció centra la gestió en reduir la nòmina variable i la contractació temporal, i no mostra cap intenció d'arrencar projectes nous.

Les reunions de la comissió de producció entre el Comitè d'empresa i la Direcció són decebedores. Les expectatives de nous programes que reactivin la feina als platós estan ajornades fins al mes de juny, amb l'excepció d'una Mataró especial sobre la pobresa, nascuda sota la sospita de ser un encàrrec governamental, per netejar la mala imatge d'unes polítiques antisocials que desprotegeixen molts ciutadans enfront la crisi econòmica.

Davant d'un futur preocupant la falta de projectes de la Direcció està contribuint a deteriorar la capacitat de producció interna. Els innegables problemes pressupostaris no justifiquen aquesta política. Als pressupostos d'enguany es dediquen 50 milions € a coproduccions i produccions associades que, en molts casos, no aporten cap valor ni en termes de qualitat ni d'audiència. Són diners que permetrien rellançar la producció interna, sense renunciar a la compra de programes que sí aporten valor estratègic a la graella.

Cal reforçar la producció de dramàtics amb recursos propis, cal un nou programa d'entreteniment (on la producció associada arriba a prop del 70%) que ocupi un plató diari. La Direcció té l'obligació d'optimitzar els recursos humans i estimular la producció interna, cosa que no està fent. L'actual gestió està focalitzada en retallar salarials i no en el futur de TVC. Així no es defensa el servei públic de Televisió de Catalunya.