dimecres, 7 de març del 2012

LA MÀQUINA DEL TEMPS: TORNEM A 2006

MÉS D’UN 16% DE PÈRDUA DE PODER ADQUISITIU EN 3 ANYS


El sou anual de 2012 s’ha situat en valors de 2006. Entre congelacions i retallades, haurien aconseguit descomptar-nos els IPC de 2007 i 2008 (4,2 i 1,4 respectivament)

Oferim un quadre sobre l’evolució del poder adquisitiu dels salaris a TV3 des de 2009 i durant el període 2010-2011 així com una previsió per a 2012, si es consuma la nova reducció d’un 3% dels sous:
Si es fa la nova retallada del 3% que dictarà el govern de la Generalitat, haurem perdut en 3 anys un 15,1% de poder adquisitiu. Si sumem l’1% dels dos anys (2011-2012) sense l’aportació pactada al pla de pensions, i l’efecte de la pujada de l’IRPF (entre un 1 i un 2%), estem al voltant d’un 18% de pèrdua de poder adquisitiu. Tot això sense comptar altres retallades de conveni com la subvenció al menjador o el fons social. Aquests càlculs estan fets tenint en compte només el sou fix, i s’hi ha d’afegir en cada cas la retallada per la persecució de la nòmina variable de conveni.

L’acumulació fins ara de la retallada del 5% de sou (RAV) agafant com a referència un sou base de nivell D, resulta com a mínim de 1.500 euros descomptats des de maig de 2011. (2.900 euros descomptats des de juny de 2010 en el cas de la plantilla procedent de l’ens CCMA i al personal de la Fundació la Marató).

Les retallades de sou, els incompliments de conveni, la contrareforma de la Llei de la CCMA i la retallada de pressupost i de producció del darrer any i mig ens situen en un dels pitjors episodis de la història de TV3. Cal exigir la recuperació de la producció i el respecte al Conveni.