dimarts, 27 de març del 2012

Acomiadaments a l'ASI!!

L’empresa BULL ha acomiadat a dos companys subcontractats, Jordi Moyano i Xavier Caubera. Els dos feia quasi cinc anys que treballaven a TVC, primer subcontractats per l’empresa Nextret, i des de juny de 2011 subcontractats per BULL.
Quan l’empresa BULL va obtenir la subcontrata pels serveis informàtics de la CCMA que abans feien treballadors d’empreses com Nextret i també treballadors contractats laborals directes per TVC-CCMA, Bull va assumir, com si d’una subrogació es tractés, als treballadors que ja tenien una relació prèvia establerta amb TVC. (aproximadament estem parlant d'uns 14 companys)


No és un cas únic d’acomiadament de treballadors a les empreses subcontractades, també la nova empresa d’hostesses Market Development ha acomiadat improcedentment a una treballadora subcontractada amb 3 anys d’antiguitat.

Tot plegat fa pensar en estratègies per acomiadar barat als treballadors que han hagut de ser absorbits -de mala gana- per les empreses que obtenen els contractes de serveis.

Si la responsabilitat social corporativa exigible a una empresa pública com Televisió de Catalunya i la CCMA té algun significat, ha de vetllar perquè les empreses subcontractades tinguin una consideració de respecte per a les condicions laborals de les persones que treballen al nostre grup.

Volem expressar el nostre contundent rebuig a aquests acomiadaments que posen de manifest un cop més les males pràctiques laborals d’empreses que treballen per a TVC i la CCMA i la desprotecció dels treballadors cedits.

Us volem fer arribar la consternació i decepció dels companys i companyes de Jordi i Xavier per l'actitud de BULL i esperem que els responsables de TVC i la CCMA puguin fer rectificar una decisió tant dràstica i dolorosa.

Reclamem la readmissió immediata dels nostres companys Xavi i Jordi

Reclamem a la Direcció de TVC i de la CCMA que exigeixin condicions laborals dignes a les empreses subcontractades i que aturin els acomiadaments.