dimecres, 4 de juliol del 2012

NOVA RETALLADA. ENCARA NO NI HA PROU ?


Ja hem vist la clatellada a la nòmina de juny, a la paga de desembre es repetirà i, pels qui tenim fills, a l'agost no comptarem tampoc amb l'ajut familiar per l'inici de curs. S'acompleix així la decisió del Govern, amb la satisfacció de la Direcció, que no havia pressupostat les despeses salarials suficients per pagar el Conveni. Amb les retallades i després d'haver reduït la plantilla en ben bé 200 persones, ja li quadren els números.

Però els comptes només quadren en aquest capítol ja que els ingressos publicitaris són menys que els previstos en el pressupost, el que no és d'estranyar perquè s'ha pressupostat la mateixa quantitat que l'any anterior; una decisió difícil d'entendre si el mercat publicitari té una marcada tendència a la baixa i vivim sota la prohibició d'acabar l'any amb dèficit, que al mes de maig ja arribava a 3,6 milions d'euros. No és la caiguda d'ingressos publicitaris l'única causa d'aquesta desviació: les despeses en coproduccions s'han disparat 1,7 milions d'euros per sobre de lo previst i, en canvi, en producció interna s'han gastat 1,5 milions menys del que es disposava en el pressupost.
Malgrat que públicament ha manifestat que vol mantenir el segon Multiplex, la Direcció està parlant de desmantellar el Canal 33, limitant la programació de caire cultural a la nit. És una alternativa inadmissible, tan des del punt de vista dels continguts que la televisió pública ha d'assegurar com de l'impacte que suposaria al CPA, on la producció de programes pel 33 és cabdal.

Amb decisions com aquestes és inevitable preguntar-se si la Direcció juga a favor o en contra del futur de l'empresa i de la plantilla.

Ja fa temps que hauríem d'haver tirat la ratlla. S'ha d'anar més enllà de mobilitzacions simbòliques i respondre amb contundència al reguitzell de retallades i agressions als nostres drets.
El Comitè d'Empresa ha de superar les seves indecisions i posar-se al davant de la defensa dels treballadors i del futur de TV3. Aquesta tardor s'ha de pressionar amb contundència i s'ha de començar a fer aturades abans que prenguem mal de veritat davant una ofensiva que no sabem fins on pot arribar.