dimecres, 20 de febrer del 2013

ESTALVIS DE MENTIDA

L'u d'octubre es van suspendre les emissions del 3XL i es va limitar el Canal 33 a la franja nocturna. Havia de suposar deixar de pagar el transport de la senyal per dos dels quatre canals del MUX2. Inexplicablement, quatre mesos més tard, la CCMA segueix pagant la totalitat del MUX2, encara que ha suprimit les emissions per dos canals.
Eren certes doncs les afirmacions del Partit Popular dient que la retallada en la subvenció i la reducció de canals formaven part del pacte polític amb CIU a canvi de tenir majoria parlamentària. Els canvis polítics, després de les eleccions, no han arribat a la CCMA. La Direcció ha de donar explicacions convincents: per què, si se segueix pagant la xarxa, es desmunten canals?
Les conseqüències d'aquella mesura no es van fer esperar, el mateix mes d'octubre, el grup d'emissores de TVC perdia un punt d'audiència en relació al mes anterior i aquest mes de gener la diferència ja era de més de dos punts. En conclusió: pèrdua d'audiència; empobriment de la oferta cultural i renúncia a la captació del públic jove i adolescent. No és la competitivitat de l'empresa el que més preocupa a la Direcció.

ESTALVIS A COSTA NOSTRA
En tres anys (2010-2012), les despeses de personal han baixat 33,4 milions d'euros.
Amb caràcter general, la retallada al 2012 ha estat:

RAV 5%-5.075.870 €
RDL 20/2012-6.289.499 €
TOTAL-11.365.369 €

Però les retallades no han tingut el mateix impacte per tothom: els complements salarials no regulats en conveni es mantenen pels nivells H i O, o i fins i tot pugen, mentre que la nòmina variable regulada en conveni baixa (hores extres, festius...)
TVCNIVELL HNIVELL O2.011NIVELL HNIVELL O2.012
CLT1.323.665863.6052.187.2701.403.176815.3702.218.546
COMP. PERSONAL39.223110.367149.59064.07782.348146.425
COMP.SAL.51.71543.84395.55847.99735.12883.125
CED115.0624.209119.271119.1291.287120.417
PED27.64818.84946.49711.2717.74019.011
PLUSOS DIVERSOS33.7001.23034.93043.7066.49050.196
TOTAL1.591.0151.042.1022.633.117 €1.689.357948.3632.637.719 €

TVC201020112.012retallada
FLEXIBILITAT4.184.9693.856.7703.592.395-592.573 €
FESTIUS/CAPS SETMANA2.100.2151.932.4321.625.005-475.210 €
DESPLAÇAM642.840528.628225.661-417.179 €
CANV CONVOC458.853173.71848.060-410.793 €
HORES EXTRES/HO1.580.3781.139.679539.558-1.040.821 €
AJUT FAMILIAR690.587731.0352.213-688.374 €
TOTAL9.657.8428.362.2626.032.891-3.624.951 €

Segons ha informat la Direcció, el dèficit de TVC del 2012 serà de 2,8M€, menys del 1% del pressupost. Menys del que costarà el projecte del plató virtual al CEI que la Direcció s'entesta en tirar endavant. El cost de les produccions contractades externament ha estat de 44,5M€.