dijous, 22 de novembre del 2018

PROGRAMA ELECTORAL DE CCOO DE TV3. ELECCIONS SINDICALS 29/11/2018El canvi generacional a TV3
El 2022, més de 400 persones de TV3 ja hauran complert 61 anys. No som els únics, moltes altres empreses i serveis públics de Catalunya estan en la mateixa situació d’estancament generacional de les plantilles. S’ha de renovar la plantilla sense perdre més companys i sempre amb vista a mantenir i impulsar la capacitat de producció.
Per això, plantegem la renovació de la plantilla amb un pla de jubilacions parcials voluntàries vinculat a contractes de relleu de nous treballadors.

Cap a un nou conveni
Després de molts anys, s’ha aconseguit un conveni únic per a tots els treballadors de la CCMA,TV3, Catalunya Ràdio i les antigues empreses tecnològiques. El nou Comitè haurà de negociar un conveni per a tota la CCMA, conjuntament amb el comitè de Catalunya Ràdio.
L’experiència de la gent de CCOO ve avalada pels bons convenis i acords de molts anys de negociació col·lectiva a TV3, i per la determinació d’equiparar tothom de la CCMA al conveni de TV3.

Les 35 hores i els límits a la distribució irregular de la jornada
Aquest desembre hem de tornar a les 35 hores amb dues hores i mitja no assignades per a formació. És un pas en el camí per a la recuperació definitiva de la jornada. També la reforma laboral del PP va establir una distribució irregular de la jornada, que a TV3 s’utilitza amb abús en alguns col·lectius.
El 2019 hem d’aconseguir la recuperació definitiva de les 35 hores. Farem complir la sentència de l’Audiència Nacional que ens dóna la raó pel que fa a l’abús en la planificació de les hores de distribució irregular.

La recuperació salarial
Amb el Conveni actual i la devolució del RAV, gairebé hem recuperat el salari que teníem el 2012. Pels pròxims anys ens han de tornar les pagues que ens van retallar el 2013 i el 2014 als treballadors públics de Catalunya, i també s’ha d’arribar a un pacte d’increment salarial per recuperar el poder adquisitiu.
Els darrers 4 anys, amb CCOO al capdavant del Comitè, hem recuperat salari i continuarem perseverant fins que ens restitueixin tot el que ens van prendre en drets (fons social, ajut familiar, fons de pensions...) i sou en el nefast període 2010-2014.

La reforma de la Corporació
Brauli Duart ha marxat i ha deixat el lloc a Núria Llorach, que representa el continuisme dels pactes polítics de fa més de 6 anys. Els partits del govern s’han repartit la televisió i la ràdio públiques, el Consell de la CCMA continua sense renovar-se i la reforma de la llei de la Corporació no ha prosperat al Parlament.
Des de CCOO seguirem treballant per la reforma de la llei amb l’elecció dels consellers per àmplies majories parlamentàries. Volem uns mitjans millors, lliures d’intervenció estatal, governamental i partidista, oberts al conjunt de la ciutadania i que incorporin la cogestió.

Un finançament estable
Els darrers anys han estat farcits de retallades pressupostàries i d’ensurts: la baixada d’ingressos de publicitat (-12 milions), el nou IVA (-20,4 milions) i la inestabilitat del pressupost any rere any, han provocat greus problemes de funcionament, afectacions a la producció i retallades a les inversions tecnològiques necessàries.
Cal un Contracte Programa plurianual, que doni estabilitat per pensar i actuar de cara al futur i fer les adaptacions tecnològiques necessàries que han estat ajornades.

Impuls a la producció i la contractació
Per ser forts en el sector audiovisual i mantenir la producció, s’ha de poder contractar per pics de feina i substitucions. S’ha de reforçar la plantilla i vincular la contractació als plans de producció.
S’han de promoure proves de selecció, amb concursos oberts a la promoció interna i amb transparència en el funcionament. Hem d’obrir camí cap als contractes de relleu, que són la garantia de futur dels nostres mitjans públics.

Per una formació àmplia, transversal i amb visió de futur
El pla de formació és clau per tal de seguir donant valor personal i professionals als nous reptes.
S’ha d’ampliar el catàleg de formació, oberta a tota la plantilla, centrada a millorar habilitats de comunicació i treball en equip. Apostem per la formació promocional que millori la qualificació professional i que permeti orientar l’activitat cap a les noves necessitats.
  
Promoure la sostenibilitat en el consum
Cada dia a les nostres instal·lacions generem gran quantitat de residus pel consum quotidià de productes amb envasos d’un sol ús

Per reduir l’impacte ambiental, s’ha de promoure el reciclatge i la reducció dels envasos de plàstic i llaunes que consumim dins de les nostres instal·lacions.

La mobilitat, l’aparcament i els serveis
El trasllat de personal des d’Il·lumina cap als estudis de Sant Joan Despí requereix un pla de millora de l’aparcament i també dels serveis de menjador, que ja s’estan ampliant. A Esplugues i a les delegacions territorials s’ha de facilitar el transport i el pàrquing per a tothom que s’hi ha de desplaçar. També cal fomentar l’accés en transport col·lectiu, bicicletes i vehicles no contaminants
Negociarem amb la direcció millores per a la mobilitat i l’aparcament a les diferents seus de TV3.
  
El Pla d’Igualtat que necessitem
Acabar el Pla d’Igualtat i aplicar-lo és una assignatura pendent per aquest 2019. Els estudis per fer el pla han revelat diferències entre treballadors i treballadores de la mateixa categoria.
Hem d’aconseguir la plena igualtat entre homes i dones a TV3 en la vida interna de l’empresa, i també combatre els estereotips de gènere en la programació.

La salut laboral ens preocupa
Ens preocupen els casos de baixes per depressió o ansietat, que fan estralls en una plantilla molt pressionada per la càrrega de feina. És urgent  prevenir i resoldre els problemes de salut -com la lipoatròfia- que es deriven de les condicions dels llocs de treball.
Les delegades de prevenció de CCOO treballaran per impulsar l’estudi de riscos psicosocials que ens ajudi a detectar els llocs més vulnerables per la salut i prevenir les malalties i els accidents.

Impuls als Mitjans Digitals i adaptació al teletreball  
A molts departaments, s’hi pot organitzar la feina incorporant gradualment fórmules de teletreball com ja es fa a moltes empreses innovadores. L’impuls als Mitjans Digitals i a les xarxes socials requereix una adaptació a noves formes de treball que s’han de regular en el futur conveni.
Al pròxim conveni incorporarem el Teletreball voluntari en aquelles feines en què sigui possible.

Conciliació familiar i laboral i ajuda social per als que més en necessiten
Amb les retallades, concretament la de l’ajut familiar, es va perjudicar tothom i molt en particular els companys amb fills amb necessitats especials. A més a més, amb l’augment de la càrrega de treball i de la jornada, s’ha fet un pas enrere en la conciliació familiar.
Proposem mesures actives de conciliació i la reducció de jornada amb el 100% del sou per als treballadors amb familiars a càrrec amb malalties greus, atenent prioritàriament el cas dels fills amb discapacitats.

Drets professionals per a tothom
Gràcies a l’esforç de companys del CPA per al reconeixement dels seus drets professionals, aviat hi haurà un Estatut Professional dels treballadors de programes i continguts no informatius.
Continuarem impulsant i donant suport als Consells Professionals, que són l’expressió de la inquietud i l’exigència per la feina de qualitat de molts col·lectius de treballadors.  

Millorar el fons per a la valoració de categories
Amb només 30 mil euros l’any per a valoració de categories no es pot atendre la necessitat de revisió de nombrosos llocs de treball que s’han adaptat a canvis importants durant els darrers anys. A més, han quedat pendents la reforma de la classificació actual cap a l’estructura de Grups Professionals, i la descripció i regulació de tot el nivell “H”.
Proposem augmentar el fons de valoració i aconseguir un pressupost obert i suficient. El nou comitè haurà d’acabar la negociació dels Grups Professionals i del nivell “H”.

Un sindicat amb gent pròxima, fort i arrelat al sector públic i a la indústria del país
Des de 1986 la secció sindical de CCOO ha treballat per la millora de les condicions laborals a TV3. La doble condició de pertànyer al sector públic de Catalunya i també a la indústria de producció audiovisual requereix una bona coordinació amb tots dos sectors. Quan el Comitè d’Empresa ha tingut el lideratge de CCOO, s’han aconseguit els millors convenis i acords.
CCOO és un sindicat coordinat amb el sector públic de Catalunya; a la vegada, som la gent que podeu trobar al lloc de treball i també al Comitè d’Empresa i que dona rendiment a les hores sindicals pel benefici del conjunt dels treballadors.