dimecres, 14 de novembre del 2018

CAMÍ OBERT CAP A LES 35 HORES

Finalment les assemblees han ratificat molt majoritàriament el preacord del Comitè de vaga amb la direcció per fer 35 hores planificades setmanals, més dues i mitja de formació i /o autoformació, sense horari assignat i que es computaran anualment.

La clau de l'acord és que representa un avanç decisiu respecte a la situació actual:

Des de la data d'entrada en vigor (efectes 3 de desembre 2018) tots els treballadors/es de la CCMA tindrem una planificació de 35 hores setmanals de treball efectiu.

A partir d'aquí, ja no hi ha marxa enrere. Haurem tornat a les 35 hores setmanals, amb algunes condicions que s'aixecaran molt probablement l'abril de 2019.

Per què la data del 30 d'abril com a data límit de l'acord transitori?, és durant aquest mes que es coneixerà la dada oficial del 2018 de compliment de la regla de despesa de Catalunya, i amb aquesta dada assolida per la Generalitat, desapareixerà l'impediment que esgrimia Funció Pública per vetar el retorn a les 35 hores del nostre conveni. Si desapareix abans, es passaria directament a les 35 hores setmanals sense condicions i amb el retorn a les taules salarials a 35 hores. Si la dada de la despesa fos negativa, es reuniria la Comissió Paritària de seguiment de l'acord per veure com es continuen fent les 35 hores setmanals efectives.

Més coses destacades del preacord: el còmput de la formació per justificar les hores entre les 35 i 37,5 setmanals és anual, i qui no hagi pogut fer la formació requerida a finals del 2019, se li donarà un nou termini durant el 2020. La formació ja feta el 2018 descompta també de la bossa.

Si un/a treballador/a fa més de les 35 hores setmanals planificades, la primera mitja hora diària per sobre de les 7 hores anirà compensada en la bossa d'hores de formació o de descans, si ja s'ha fet o es justifica la formació, a raó d'una per una. A partir de la primera mitja hora, seran considerades hores extres, com marca el Conveni.

Així doncs, s'ha aconseguit un bon acord de transició cap a les 35 hores de jornada efectiva en la línia del que ja es fa a moltes administracions públiques des de fa anys.

Les vagues convocades, més la necessitat de posar la maquinària de producció i funcionament en "mode" 35 hores, han fet que la direcció s'assegui a negociar i finalment acordar la jornada efectiva de 35 hores.

Ara cal seguir endavant fins aconseguir definitivament les 35 hores setmanals en còmput anual i les taules salarials de conveni sobre aquesta referència.