diumenge, 10 de juliol del 2022

El Joc del Pla Estratègic

 Des de fa un mes la nova direcció de la CCMA ha promogut un procés participatiu per a l'elaboració del Pla Estratègic. S'han fet diverses sessions per rebre els “inputs” dels quadres de comandament de l'empresa i també dels treballadors i treballadores de TV3 i Catalunya Ràdio que hi han pogut participar. Ara, al portal intern, es publica una enquesta oberta a tothom amb la suma de les idees --molt variades-- que han sorgit de les sessions de treball, que tenien un caràcter lúdic i informal i això es nota en els enunciats del qüestionari publicat. 

  

Una part interessant del procés han sigut les interrelacions que s’han dinamitzat entre gent de tota l'empresa que, tot i els anys que feia que es veien dia rere dia, no es coneixien ni personalment ni professionalment. 

  

Ara bé, més enllà de la metodologia per elaborar el Pla Estratègic, serà interessant veure les conclusions i línies d’actuació concretes que el futur Pla recollirà. 

  

Cal que els actuals directius tinguin clar que, a banda del joc de pluja d’idees, el futur dels mitjans passa per un finançament suficient i estable: des del 2009 que la CCMA no té Contracte Programa per falta de voluntat política. 

  

Sense Contracte Programa i sense pressupost, les estratègies de programació per captar públic nou quedaran en projecte. 

No es pot fer producció audiovisual, servei públic i programació de qualitat i diversificada, sense un pressupost estable i suficient. 

I en aquest moment, el pressupost estable ha de sortir de l’aportació pública. Amb els ingressos per publicitat, la venda de producció i els espònsors... no n'hi ha prou per donar estabilitat financera a l’empresa. 

  

L’actual Consell de Govern, fruit del pacte polític de tres partits, ha de demostrar que és capaç de fer que la CCMA es recuperi de la retallada pressupostària, i ha de tenir prou solidesa per obtenir del govern un nou Contracte Programa que permeti donar perspectiva de futur per cobrir les necessitats prioritàries d’actualització tecnològica i dirigir la capacitat de producció a fer continguts audiovisuals per a tots els públics.