dimarts, 19 de març del 2024

RETIMENT DE COMPTES I NOUS OBJECTIUS DE CONTRACTACIÓ

 Els últims 5 anys, amb el desbloqueig de la contractació fixa a les empreses públiques, s’ha recuperat la "taxa de reposició" de les vacants. 

Des de començaments del 2019, s’han cobert o estan en procés de cobertura 280 vacants a la CCMA, 240 a televisió i mitjans digitals, incloent-hi la previsió de la taxa de reposició del 2023 i el primer trimestre del 2024.

138 vacants ja s’han cobert amb contracte fix, moltes per promoció interna, i 69 estan ocupades amb un contracte d’interinatge fins a la cobertura de vacant. Durant aquest any s’haurien de proveir més de 140 vacants amb contracte fix.

La cobertura de vacants ha significat la realització de nombrosos processos de selecció. Ara ens trobem a la fase final de molts concursos, amb una participació de candidats i volum de vacants important.

Cal acabar els processos de selecció en marxa i procedir a l’adjudicació de les vacants i dels rebots que s'originen cap a altres categories quan hi ha promoció interna.

Paral·lelament, els concursos extraordinaris de regularització dels indefinits no fixos també estan culminant. 139 companys i companyes indefinits no fixos estan passant a contracte fix.

El procés de renovació de la plantilla inclou l’estabilització de companyes i companys amb una trajectòria molt llarga de contractes temporals, la consolidació de promocions temporals, les opcions de noves promocions i els contractes de relleu.

La nova taxa de reposició ha de reconèixer les necessitats reals a diferents departaments i llocs de treball i resoldre d'una vegada la situació de companyes i companys que encara arrosseguen una trajectòria de molts anys de contractes precaris sense accés a una vacant. No podem permetre que la gent treballadora, amb anys de temporalitat i concursos de selecció superats, continuï a les portes de l'empresa, mentre la direcció va omplint el núvol designant qui li ve de gust.

Exigim també el reconeixement dels llocs de treball estructurals generats els últims anys per la producció de nous continguts que, com Eufòriaja arriben a la tercera temporada.