dijous, 26 de novembre del 2009

Prejubilacions

Segons ha manifestat la Direcció, aviat es presentarà oficialment un pla de prejubilacions pels treballadors de la CCMA que podria afectar un centenar llarg de persones de 57/58 i més anys.

Extraoficialment s'ha conegut que es preveu una partida d'aproximadament 4,4 milions d'euros, que aportaria la Generalitat dins els pressupostos, pel seu finançament.

El cert és que des del departament de Recursos Humans s'han iniciat contactes individualitzats amb alguns treballadors en aquesta franja d'edat per sondejar el seu interès al respecte. No s'ha comunicat, en canvi, al Comitè d'Empresa en quines condicions econòmiques es produirien aquestes jubilacions. És d'imaginar que les ofertes personalitzades són diferents segons cada cas i desconegudes entre els propis treballadors als qui se'ls estan oferint.

La intenció de la Direcció és amortitzar els llocs de treball que quedarien vacants amb les prejubilacions de manera que només 1 de cada 5 es cobriria amb una nova contractació. Crida l'atenció que, en un moment en què s'insisteix en la reducció de les despeses per producció a TVC i en què  l'atur es converteix en un gran problema social, s'habilitin diners públics per reduir llocs de treball. És una actitud hipòcrita i immoral per part dels poders públics.

Reduir el núvol, eliminar els sediments que els anys i les polítiques de les successives direccions han anat acumulant en les estructures no operatives de l'empresa pot tenir sentit; rejovenir la plantilla, acordant jubilacions dignes per contractar nous treballadors també, ja que pot representar un estalvi en salaris, notable en l'antiguitat i en complements variables consolidats, però reduir la plantilla i la capacitat productiva de la empresa en aquests moments, davant les necessitats expansives del sector de mitjans de comunicació, és inacceptable i implica una voluntat política per part del Govern de reduir l'espai públic en la societat de la comunicació a Catalunya. És també un signe amenaçador pels que es queden i volen veure el seu futur laboral assegurat amb una estratègia empresarial clara que ni el Govern ni la Direcció de la CCMA ens estan oferint.