divendres, 27 de novembre del 2009

PROU RUMORS, EXIGIM RESPOSTES


La setmana passada, la Secció Sindical de CCOO va fer una pregunta a la Direcció General de la Corporació sobre el sentit d’una disposició  de  la Llei de Pressupostos en què textualment es parla d’un “pla de viabilitat” per a la CCMA que es finançarà amb 20 milions d’euros.
Se’ns ha respost que van destinats a despeses ordinàries i que no tenen cap altra finalitat que la de compensar la caiguda dels ingressos publicitaris. Ara bé, no és una resposta suficient: no és gens habitual aconseguir pressupostos extraordinaris que comprometen a plans de viabilitat que no se sap en què consisteixen.

Aquesta setmana s’han escampat els rumors sobre un possible pacte polític que implicaria un expedient de regulació de plantilla, després de les eleccions autonòmiques. La Direcció de la CCMA, una vegada més,  ha negat que hi hagi cap ERO previst.
Pel que fa als rumors, creiem possible que s'estigui instrumentalitzant la informació per deixar en segon pla problemes ben immediats, com la pretensió de congelar els salaris dels treballadors malgrat que els pressupostos del 2009 preveuen increments salarials del 2% que s'estan aplicant a totes les empreses de la CCMA excepte a TVC.

Per això volem fer les següents manifestacions:

•    Aquí no sobren treballadors. Sobren els directius que pretenguin reduir l'espai de la televisió pública per afavorir els interessos econòmics del sector privat.

•    Ja és hora que els treballadors assoleixin el protagonisme que els correspon. Ha arribat el moment que el Comitè d'Empresa concreti una convocatòria de VAGA. Per la defensa dels salaris i l’ocupació, per extremar les mesures de control i les competències sindicals en defensa de la producció interna.

•    Davant la confusió creada entre el que serien prejubilacions voluntàries (*) i reducció de plantilla, reclamem que qualsevol pla de jubilacions col•lectiu i les seves condicions econòmiques han de ser transparents i negociades entre la Direcció i el Comitè d'empresa.

•    Exigim a la Direcció de l’empresa, a la Direcció General i al Consell de Govern un Contracte Progama que situï els objectius de la Corporació pels pròxims anys, que es faci amb transparència i participació dels treballadors, i que  es comprometin seriosament i d’una vegada amb la plantilla i la producció
Sant Joan Despí, 27 de novembre de 2009