dimecres, 16 de desembre del 2009

LA DEROGACIÓ DE LA LLEI DEL TERCER CANAL DEIXA SENSE GARANTIES LA TITULARITAT I LA GESTIÓ PÚBLICA DE LES TELEVISIONS AUTONÒMIQUES

CCOO considera que l’Executiu ha “trossejat” el projecte, desvirtuant la proposta inicial i deixant-lo en un “projecte de mínims”, i que no ha tingut en compte els agents socials. També afirmen que el text suposa una completa desregulació del sector, que no garanteix l’ocupació ni el desenvolupament del sector en un model d’economia sostenible.
El projecte de Llei deroga tota la legislació vigent del sector audiovisual i, encara que CCOO considera que totes aquestes normatives requerien una ordenació, el text aprovat suposa una desregulació i no una ordenació del sector.

Per al Sector de Mitjans de Comunicació de CCOO, el projecte no defineix el model de producció audiovisual a l’Espanya del segle XXI, “no és res més que una concessió perquè els operadors forts facin el que vulguin sense cap control. Amb aquest text s’obre la possibilitat que proliferin companyies que es dediquin a emetre el que contracten a petites productores. Una legislació d’aquesta magnitud hauria de potenciar la producció pròpia interna, per evitar la precarització del treball a totes les empreses audiovisuals. La destrucció del sector suposa la pèrdua de les conquestes de la negociació col·lectiva, que molts treballadors dels mitjans estan patint, per la falta de regulació i de control.”

El projecte, en cas d’arribar a ser Llei, derogarà l’Estatut de la Ràdio i la Televisió i la Llei del tercer Canal, que fins ara han garantit la titularitat i la gestió pública dels ens de ràdio i televisió propietat de les comunitats autònomes.
La raó de ser és la prestació d’un servei públic i la garantia de la pluralitat informativa, valor protegit per la Constitució. Això podria ser un frau polític, destinar un important esforç econòmic, tecnològic i de formació de professionals per finalment posar a disposició d’interessos privats els ens constituïts amb aquest esforç públic.


CCOO continua apostant per un model que informi, entretingui, eduqui i construeixi identitat democràtica, tant en les radiotelevisions de titularitat estatal com en els operadors privats, des del respecte i el compliment del marc normatiu sectorial, laboral i social.

Finalment el sindicat afirma que espera que el Parlament sigui permeable a les modificacions proposades pels agents socials i que es pugui modificar substancialment el projecte.