dilluns, 11 de juny del 2012

DOSSIER CONTRACTE PROGRAMAUNS MITJANS PÚBLICS DE TOTS ELS CIUTADANS DE CATALUNYA

L’oferta de continguts de les emissores de la CCMA ha de respondre als interessos del més ampli espectre possible de la societat catalana atenent a la seva diversitat; difonent els valors democràtics i recollint la diversitat d’opinions i de realitats que coexisteixen en una societat plural. En la seva programació, el foment de la identitat col·lectiva i dels valors cívics ha de prevaldre davant els interessos i orientacions polítiques partidistes, tant en els Serveis Informatius com en la resta de la programació.
La difusió de l'idioma català des de les emissores de la CCMA forma part indisociable de la seva missió i ha de contribuir a convertir la llengua catalana en un instrument normalitzat d'integració i cohesió social.

TV3 ha de mantenir íntegrament la seva oferta de canals generalistes i temàtics per seguir competint amb possibilitats davant la concentració de la propietat privada dels mitjans de comunicació espanyols i l'amenaça que això suposa per l’espai del català. Ha costat anys i esforços disposar d’un sector públic potent, popular i de qualitat, al servei del país, la llengua i la cultura, i ara s'ha de mantenir.

PROPOSTES PEL CONTRACTE PROGRAMA

2013-2016

Perquè hem de encarregar produccions associades quan les podem fer internament ?

 Evolució de la despesa en produccions associades i coproduccions:

Per què les subvencions a les coproduccions surten dels nostres pressupostos ?

 

Per què hem de regalar els doblatges en català a 8TV?

Què hem de fer amb el Barça, la Fórmula1 i l' Esport3 ?

Ficció, Entreteniment i el Canal 33

El Canal Super3 i la indústria de l'animació a Catalunya

Cal mantenir les emissions en HD

Cal reforçar la nostra presència a Internet i a les noves plataformes 

Fons documental: 29 anys de patrimoni audiovisual català

 

Contracte programa 2006-2009
Contracte programa 2002-2005