dijous, 14 de juny del 2012

PROU RETALLADES ! LA PAGA DE JUNY ES QUEDARÀ EN MENYS DE LA MEITAT


La Direcció ha confirmat el que ja ens temíem; la nova retallada d'un 5% del salari anual aplicada a les pagues extres de juny i desembre.
Per fer el càlcul del que li suposarà econòmicament la retallada a cadascú cal:

1.Agafar els imports de la casella TOTAL RETRIB. de les nòmines de les mensualitats i de les pagues extres dels 5 primers mesos de l'any i deduir la de juny (es pot agafar la de juny de l'any passat i restar-li el RAV del 5%).
2.Fer la suma. En el cas d'un nivell D amb els 6 triennis, sense cap altre concepte de nòmina variable, dóna uns 19.500 euros bruts.
3.El 5% d'aquesta quantitat dona 975 €. O sigui que en la nòmina de la paga apareixerà un concepte salarial en negatiu amb aquest import, més el que pertoqui per nòmina variable.

Amb aquesta nova retallada els treballadors i treballadores amb un sou mitjà i amb dos fills a càrrec, des de 2010 fins 2012, hauran deixat de percebre aproximadament uns 9.000 €, que inclouen, a més dels salaris directes, la no aportació a la subvenció al menjador, l'ajut d’uns 470 € per fill menor de 18 anys a càrrec, la no aportació al pla de pensions i la no aportació de l'empresa al fons social, però no inclouen la pèrdua de poder adquisitiu per la no aplicació dels increments d’IPC dels tres anys.

Aquesta és una nova mesura, no contra la crisi, sinó contra els drets dels treballadors. Que ningú ens torni a dir que no hi ha diners per serveis públics ni per mantenir els convenis després de veure com diners a dojo, fent servir les paraules que vulguin, van a parar als bancs des de les butxaques dels ciutadans.

CAL UNA MOBILITZACIÓ CONTUNDENT EN DEFENSA DEL MODEL D’EMPRESA PÚBLICA I CONTRA LES RETALLADES

PROU RETALLADES !