dijous, 3 de maig del 2012

Nota a RR.HH. sobre les modificacions efectuades en els documents de les nòmines del mes de març i abril


Per a:   de Abasolo Muñoz, David


Benvolgut,

Des de CC.OO. de Televisió de Catalunya us fem arribar el desconcert que ha causat entre molts treballadors la modificació efectuada en els documents de les nòmines del mes de març i abril de 2012.

En concret, els treballadors han pogut comprovar que la nòmina del mes de març ha estat modificada, fet que podem documentar amb proves d'impressions de la nòmina  de març d'un mateix treballador fetes el 30 de març i el 30 d'abril. Sembla que s'han fet fins a tres versions diferents del mateix document.


Considerem que aquesta modificació, a més de vulnerar un document especialment important per als treballadors, ha provocat confusió i no ha estat informada als treballadors. Les explicacions verbals que s'han rebut de la responsable de nòmines de RRHH són molt poc convincents. Com es pot reflectir "retroactivament" a la nòmina de març el descompte d'una vaga feta el 29 de març quan la nòmina ja estava tancada i descomptar uns diners a la nòmina d'abril com si s'haguessin "avançat" indegudament?. Tot plegat resulta prou inoportú tractant-se del descompte de vaga general

Un descompte que, ara mateix, desconeixem si s'ha efectuat correctament donada l'incertesa respecte al nostre sou anual de 2012. Si el càlcul del descompte de vaga està relacionat amb un prorrateig del sou anual i aquest està sotmès a incertes retallades relacionades amb el pressupost de la Generalitat 2012 (3%-5%?) i concentrades a unes pagues extres encara no abonades, ens agradaria saber si aquesta quantitat que ara es descompta de la nòmina dels treballadors serà parcialment reintegrada quan es faci efectiva aquesta reducció del nostre sou anual.

Quedi constància de la nostra protesta, que serà convenientment divulgada entre els treballadors.
Confiem en que el departament de RR.HH. doni una explicació suficient a la plantilla en relació a aquest tema.

Atentament,

Secció Sindical de CC.OO. de Televisió de Catalunya