dimarts, 22 de maig del 2012

RETALLADES I CONTRACTE PROGRAMA

Els plans econòmics del govern català, aprovats i supervisats pel govern espanyol la setmana passada, situen el manteniment de les retallades fins a 2014, i amenacen amb un pla “B” de privatitzacions si no s’arriba a complir la contenció de dèficit. Mal assumpte.

En aquest context és vital la intervenció dels treballadors en el Contracte programa, on es veuran les autèntiques intencions del govern per a la CCMA i del qual en depèn el futur. El contracte programa 2013-2016 ha d’assegurar:
·        La recuperació de la producció amb totes les línies de producció pròpies
·        El manteniment dels canals d’emissió, incloent el d’Esports i el d’HD
·        El manteniment de la plantilla
·        Un pla per recuperar el salari i ajuts socials retallats

(Podeu consultar les primeres aportacions de CC.OO. de TVC pel Contracte programa al dossier publicat al blog: http://ccoo-tvc.blogspot.com.es/2012/05/dossier-contracte-programa.html)

Els representants dels treballadors hem exigit a la nova direcció de la CCMA i de TV3 un compromís ferm amb el manteniment de la producció i la plantilla i no ens agrada la resposta que ens han donat, amb el fantasma d’un ERO amenaçant tota negociació. Si volem intervenir en el disseny del futur de la CCMA i TV3, haurem de fer-nos valer defensant les nostres propostes amb fermesa i  mobilització. A les Assemblees sectorials en  podrem parlar amb més detall.

RESUM DE LES RETALLADES
·         Gener de 2011: la Direcció General aplica la congelació salarial incomplint el conveni 2009-2011
·         Maig de 2011: els treballadors accepten en referèndum un nou conveni fins a 2012 amb la retallada del 5% del salari que s’afegeix a la congelació imposada.
·         Novembre de 2011: El govern de la Generalitat anuncia més ajustos i una rebaixa del pressupost de la CCMA que impedeix mantenir el model de mitjans públics que coneixem fins ara i també complir el conveni.
·         Febrer de 2012: La llei de pressupostos de la Generalitat ataca de ple els convenis signats a les empreses públiques i dicta noves rebaixes salarials d’un 3% del sou anual. També elimina aspectes socials dels convenis com la subvenció de menjador, les aportacions al Pla de Pensions i al Fons Social.
·         Maig de 2012: Es “prohibeix” tot ajut Social: s’elimina l’ajut familiar, el pagament del fons social del 2011, i la compensació per àpat.
·         Maig de 2012: El President de la Generalitat anuncia més retallades. La reducció de sou es “consolida” i augmenta fins al 5% i s’anuncien més retallades dels pressupostos de les empreses públiques.
En conjunt ens abaixen el sou un 10% que, considerant l’IPC, és un 19,7 % de pèrdua de poder adquisitiu des de 2010, si afegim la pujada de l’IRPF i la congelació del Pla de Pensions. Si es tracta d’un/a treballador/a amb dos fills menors, la pèrdua de l’ajut familiar més la retallada general arriba a un 22,7% del poder adquisitiu.